Doktorclub Akademi Katılımcı Güncel Listesi

Bireysel Katılımcı Listesi

Doktorclub Akademi Bireysel Katılımcı Listesi Soyadına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır.

Akan Abdula
FutureBright Group - Kurucu Ortak
Dr. Melahat Akgün
Eyüp Sakarya ASM -  Aile Hekimi
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Yusuf Baran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Rektör
Doç. Dr. Kenan Barut
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Semih Baskan
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dekan
Dr. Demet Orhan Başer
Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) - Yönetim Kurulu Başkanı
Doç.Dr. Başak Bayram
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Aylin Baysan
Queen Mary University Barts&The London School of Medicine and Dentistry
Prof. Dr. Nuran Beşe
Acıbadem Üniversitesi - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Nurcan Buduneli
"Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Periodontoloji AD"
Prof.Dr. Mustafa Cankurtaran
Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı  - Akademisyen
Doç. Dr. Nur Canpolat
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Dr. Emine Çiğdem Çatal
Mersin Şehir Hastanesi - Anatomi Uzmanı
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Yıldıray Çete
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) - Onursal Başkanı
Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa Deveci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane E.A.H. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Doç.Dr. Halil Doğan
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Dr. Hamdi Erhan
"Mersin Alzheimer Derneği - Demans İhtisas Merkezi"
Sorumlu Hekim -
Dr. Hacı Yusuf Eryazğan
Aile Hekimi
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu( AHEF) - Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen
"Erciyes Üniversitesi - GENKÖK
Department of Oral & Maxillofacial Surgery - NHS Poole Hospital
Doç. Dr. Serhat Güler
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Sema S. Hakkı
"Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Periodontoloji AD"
Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nurten İnan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji Bilim Dalı
Palyatif Bakım Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak

Palyatif Bakım Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Dekan
Yara Bakım ve Doku Onarım Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ömer Karadaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane E.A.H. Nöroloji Anabilim Dalı - Akademisyen
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı
Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
Dr. Orhan Koç
AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri - Genel Müdür
Prof. Dr. Füsun Özer 
University of Pennsylvania School of Dental Medicine Division of Restorative Dentistry
Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. - Akademisyen
Mersin Alzheimer Derneği - Başkan
Prof. Dr. Sedat Özkan
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vahit Özmen
İstanbul Tıp Fakültesi - Meme Cerrahisi
Prof.Dr. Metin Pıçakçıefe
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı) - Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Gülser Göktolga Pınar 
Antalya Anadolu Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Pınar Saip
Medikal Onkoloji Uzmanı
İstanbul Tabip Odası - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Saltık
Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. İlhan Satman
TUSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü - Başkan
Doç. Dr. Ümit Savaşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Akademisyen
Prof. Dr. Güray Saydam
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
Doç. Dr. Saynur Vardar Sengul 
Nova Southeastern Üniversitesi Periodontoloji AD - Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Özlem Sezen
İnegöl 8 Nolu Akhisar Aile Sağlığı Merkezi - Aile Hekimi
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu( AHEF) - Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel
"Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu Üyesi - TÜSEB"
Prof. Dr. Gül Köknel Talu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji Bilim Dalı
Palyatif Bakım Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi
Stj. Dt. Dilruba Taş
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - 4. sınıf Öğrencisi
Doç. Dr. Nil Tekin
AÇSHB Narlıdere Yaşlı Bakım Merkezi - Sorumlu Hekim
Alzheimer Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi
Dr Murat Toktamışoğlu
Doktorclub - Halk Sağlığı Uzmanı
Şenay Topal

Mersin Alzheimer Derneği -
Dr. Canan Topçu
Avicenna Umut Hastanesi - Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) - Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı
Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
Özel Klinik ve Acıbadem Sağlık Grubu Ankara Hastanesi
Prof.Dr. Tufan Tükek
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  - Dekan
Prof. Dr. Derya Uludüz

BEYİNDER(Beyin Sağlığı Derneği) - Başkan
Prof. Dr. Derya Uludüz

BEYİNDER(Beyin Sağlığı Derneği) - Başkan
Prof. Dr. Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali Uğur Ural
Özel Bayındır Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi
Prof.Dr. Tayfun Uzbay
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri  - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Ünal
Erciyes Üniversitesi Hematoloji Ve Kemik İliği Nakli Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Üney
Psikiyatri Uzmanı
Uz.Dr. Sevilay Ünver
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı