Yüksek İyileşme Oranına Sahip Hastalarda COVID-19 Semptomları: Koku Ve Tat Kaybı

UC San Diego Health'deki araştırmacılar, Uluslararası Alerji ve Rinoloji Forumu'nda 12 Nisan 2020'de yayınlanan bir çalışma ile koku ve tat kaybını, yeni koronavirüsün neden olduğu solunum hastalığı olan COVID-19 ile güçlü bir şekilde ilişkilendiren ilk ampirik bulgularını bildirdiler.

UC San Diego Health KBB uzmanı ve baş ve boyun cerrahı Carol Yan, "Çalışmamıza dayanarak, koku ve tat kaybınız varsa, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma olasılığınız diğer enfeksiyon nedenlerinden 10 kat daha fazladır. COVID-19 enfeksiyonunun en yaygın ilk belirtisi ateştir, ancak yorgunluk, koku ve tat kaybı da çok yaygın ilk belirtiler olarak da ortaya çıkıyor. COVID-19'un son derece bulaşıcı bir virüs olduğunu biliyoruz. Bu çalışma, COVID-19'un erken belirtileri olarak koku ve tat kaybının farkında olma ihtiyacını desteklemektedir. "dedi.

Yan ve meslektaşları, 3 Mart'tan 29 Mart 2020'ye kadar C San Diego Health'de test yapılan potansiyel COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili grip benzeri semptomları ve endişeleri olan 1.480 hastayı araştırdı. Toplamda, 102 hasta için virüs pozitif test edildi ve 1.378 hastada virüs negatif test sonucu verdi. Çalışma 59 COVID-19 pozitif hasta ve 203 COVID-19 negatif hastanın verdiği cevapları içermektedir.

Yan, çalışmanın COVID-19  pozitif hastalarda bazı duyusal bozuklukların yüksek prevalansını gösterdiğini söyledi. Koku ve tat kaybını bildirenlerin kaybı hafif değil, aksine derindi. Ancak koku ve tadın iyileşme oranı yüksekti ve genellikle enfeksiyonun iki ila dördüncü haftasında gerçekleşiyordu. 

Yan, "Çalışmamızda sadece yüksek koku ve tat insidansının COVID-19 enfeksiyonuna özgü olduğunu göstermedik. Aynı zamanda insanların çoğunluğu için duyusal iyileşmenin genellikle hızlı olduğunu da bulduk" dedi. Duyusal geri dönüş tipik olarak hastalık iyileşmesinin zamanlamasıyla eşleşir. İlginç bir şekilde, araştırmacılar boğaz ağrısı yaşadığını bildiren kişilerin COVID-19 için daha sık negatif test sonucu olduğunu bulmuşlar.

UC San Diego Health, virüs bulaşma riskini azaltmak için ziyaretçiler ve personel için bir tarama gereksinimi olarak koku ve tat kaybının yanı sıra virüs için pozitif olabilecek bir belirteç arıyor. COVID-19'un bilinen diğer semptomları arasında ateş, halsizlik, öksürük ve nefes almada zorluk bulunur. Yan'ın çalışmasında yanıt verenler çoğunlukla hastaneye yatış veya entübasyon gerektirmeyen daha hafif COVID-19 enfeksiyonu formları olan kişilerdi. 

Yan, " Bu bulguları diğer kurumların da sadece koku ve tat kaybını COVID-19'un bir belirtisi olarak listelemesini değil, aynı zamanda virüs için bir tarama önlemi olarak kullanmasını umuyoruz." dedi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Araştırmalar SARS-Cov-2 Enfeksiyonunda Potansiyel Zayıflıkları Ortaya Çıkarıyor
Diğer Haberleri Gör 4 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü