COVID-19 Hastalığı Olanlar İçin Yüksek Tansiyon İlaçları Güvenli

Bazı uzmanlar tarafından dile getirilen endişelere rağmen, 12,594 hastayı kapsayan bir çalışmada yaygın olarak kullanılan yüksek tansiyon ilaçları COVID-19’a yakalanmayı veya ciddi hastalık geliştirme riskini artırmamıştır.

Araştırmacılara göre, ACE'nin bir versiyonu olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2), akciğer hücrelerinin dış zarında bulunur. Mevcut pandemik virüs olan SARS-CoV-2'nin, viral enfeksiyona doğru ilk adım olarak akciğer hücrelerinde ACE2'ye bağlandığı gösterilmiştir. Bu, ACE inhibitörlerinin ve ARB'lerin COVID-19 enfeksiyonunu artırabileceği veya kötüleştireceği konusunda endişeye yol açmıştır. Hayvan modellerindeki geçmiş çalışmalar, ACE inhibitörlerinin ve ARB'lerin diğer organlarda ACE2 üretimini arttırdığı gösterilmesine rağmen bunların akciğerlerdeki ACE2 seviyeleri ile ilişkisi bilinmiyordu. Öte yandan başka yayınlarda ACE inhibitörleri ve ARB'lerin belirli viral pnömonilerde akciğer hasarını azalttığı ve yardımcı olabilecekleri konusunda spekülasyon olduğu biliniyor. Yeni çalışma bu çelişkileri ele almak için tasarlandı.

1 Mayıs New England Tıp Dergisi'nde çevrimiçi yayınlanan çalışma, Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerika Kalp Yetmezliği Derneği tarafından yayınlanan 17 Mart tarihli ortak bildiriye yanıt olarak başlatıldı. Geçmiş araştırmaların akla getirdiği bir sorunun(yüksek tansiyon (antihipertansif) ilaçlar COVID-19 hasta sonuçlarını kötüleştiriyor mu?) cevabını aramak için öncelikli bir araştırma yaptılar.

Baş araştırmacı NYU Langone Health Kardiyovasküler Klinik Araştırma Merkezi direktör yardımcısı, Dr. Harmony Reynolds, "Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısı yüksek tansiyona sahip ve kalp hastalarının COVID-19'a karşı daha savunmasız olması nedeniyle yaygın kullanılan bu ilaçlar ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi anlamak kritik bir halk sağlığı sorunuydu. Bulgularımız, tıbbi topluluğa ve hastalara, ciddi kalp olaylarını önleme potansiyeli olan ve yaygın olarak reçete edilen bu ilaçların sürekli kullanımı konusunda güvence vermelidir." Dedi.

Çalışma için araştırmacılar, NYU Langone Health’deki elektronik hasta sağlık kaydındaki COVID-19 test sonuçlarını belirlediler. Ekip COVID-19 test sonuçlarına sahip tanımlanmış her hasta için ayrıntılı tıbbi geçmişlerini(analiz için gereken tedavi olan ve tedavi edilmeyen hastaları karşılaştıran kayıtlar) çıkardı.  Çalışma yazarı NYU Langone Health’den Prof. Dr. Harold Snyder, “Çalışmamızdan önce, COVID-19 riski taşıyan kişilerde bu ilaçları bir şekilde kullanmanın sonuçlarını gösteren deneysel veya klinik veri yoktu.” diyor.

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, COVID-19 test pozitifliğiyle, dört ilaç sınıfının tedavisi( anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler), beta blokerler veya kalsiyum kanal blokerleri) arasında bir bağlantı bulamadı. Ayrıca, çalışma, pandemik virüsü olan hastalarda herhangi bir tedaviyle daha ciddi hastalık (yoğun bakım, ventilatör kullanımı veya ölüm) riskinde önemli bir artış bulamadı.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Teşhis Biyosensörü, SARS-Cov-2'yi Nazofaringeal Swablardan Hızlı Tespit Ediyor
Diğer Haberleri Gör Prostat Kanser İlacı Covid-19 Da Denenecek