KOAH Ve Sigara Kullanımı İle COVID-19 Mortalitesi

İngiltere University College London’dan Jaber Alqahtani ve arkadaşlarının PLOS ONE dergisinde açık kaynaklı yayınlanan çalışmasına göre sigara içen ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerin COVID-19 komplikasyon ve mortalite riskinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Dünya çapında tahmini 251 milyon insan KOAH'dan etkileniyor. Bu çalışmanın yazarları SARS-CoV-2 koronavirüsün solunum fonksiyonu üzerindeki etkileri göz önüne alınarak COVID-19 hastalarında KOAH prevalansını ve etkilerini anlamaya çalışmışlar. Yeni çalışmada, araştırmacılar öncelikle COVID-19'un epidemiyolojik, klinik özellikleri ve özellikleri ve KOAH prevalansı hakkında mevcut yayınları bulmak için bilimsel literatür veritabanlarını sistematik olarak araştırdılar.

Potansiyel olarak alakalı 123 makale incelenerek tüm kalite ve dâhil etme yönergelerine uygun olarak 15'e düşürülmüştür. Çalışmaya dâhil edilen toplam 2473 onaylanmış COVID-19 hastası vardı. Bu hastaların 58'inde (% 2.3) KOAH, 221'inde (% 9) ise sigara içiciliği vardı.

Kritik hastalığı olan Covid-19 KOAH'lı hastaların % 63'ünde ciddi hastalık riski ve %60 mortalite riski varken, KOAH'ı olmayan kritik hastalarda sadece % 33.4'lük ciddi hastalık riski ve %55 mortalite riski vardı. Buna ek olarak, mevcut sigara içenlerin eski ve hiç sigara içmeyenlere göre ciddi komplikasyonlara yakalanma olasılığı 1.45 kat daha fazladır. Çalışma KOAH alevlenmelerinin sıklığı veya KOAH'ın şiddeti ile COVID-19 sonuçları veya komplikasyonları arasında bir ilişki olup olmadığını içermiyor. Araştırmacılar, "COVID-19 olgularında düşük KOAH prevalansı ve sigara içilmesine rağmen, KOAH ve mevcut sigara içenler daha fazla şiddetli COVID-19 semptomları ve mortalite gösteriyordu." Dedi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 2148 YENİ VAKA, 63 ÖLÜM
Diğer Haberleri Gör Klinik Belirtiler Kaybolduktan Sonra 8 Gün Daha Bulaştırıcılık Devam Ediyor