COVID-19 Virüsü Endemik Hale Gelecek Mi?

Columbia Mailman School araştırmacıları Jeffrey Shaman ve Marta Galanti COVID-19 virüsünün insanlarda tekrarlayan salgınlar üreten düzenli bir özellik olan endemik olma potansiyelini araştırıyorlar.

Yeniden enfeksiyon riski, aşı bulunabilirliği ve etkililiği dâhil potansiyel mevsimsellik ile virüsün bulaşmasını modüle edebilecek diğer viral enfeksiyonlarla etkileşimler gibi önemli katkıda bulunan faktörleri belirler. Shaman, Columbia Mailman Okulu İklim ve Sağlık programının direktörü ve SARS-CoV-2 ve grip gibi bulaşıcı hastalık salgınlarını modellemede önde gelen bir otorite olan çevre sağlığı bilimleri profesörüdür. 

Shaman, asemptomatik yayılmanın önemini ve kilitleme önlemlerinin etkililiğini ilk fark edenlerden biri oldu ve kilitlenmenin daha erken gerçekleşmesi durumunda kurtarılan varsayımsal yaşamlara ilişkin çok alıntı yapılan tahminler yayınladı. Shaman araştırma grubundaki doktora sonrası araştırmacısı Galanti ile enfeksiyondan sonraki bir yıl içinde bile endemik koronavirüslerle yeniden enfeksiyonların nadir olmadığını bulan bir araştırma yayınladı.

Science dergisinde yayınlan yeni makale, enfeksiyon veya aşı yoluyla SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklığın bir yıl içinde azaldığı potansiyel bir senaryoyu araştırıyor( Bu, hafif solunum yolu hastalığına neden olan endemik betakoronavirüs için görülene benzer bir oran). Sonuç, yıllık COVID-19 salgınları olacaktır. Öte yandan, belki de diğer endemik koronavirüsler ile enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisinin sağladığı koruma yoluyla SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık daha uzun olsaydı, başlangıçta COVID-19'un ortadan kaldırılması gibi görünen ve ardından birkaç yıl sonra yeniden dirilen şeyi deneyimleyebiliriz. Katkıda bulunan diğer faktörler arasında bir aşının mevcudiyeti ve etkinliği ve virüsün doğuştan gelen mevsimselliği bulunmaktadır.

Yazarlar, "Yeniden enfeksiyonun olağan olduğu ve dünya nüfusunun çoğuna uygulanan oldukça etkili bir aşının engellenmesi durumunda, SARS-CoV-2 muhtemelen bir endemisite modeline yerleşecektir. Öte yandan yeniden enfeksiyonların sıradan olup olmayacağı, ne sıklıkta ortaya çıkacağı, yeniden enfeksiyon kapmış bireylerin ne kadar bulaşıcı olacağı ve sonraki enfeksiyonla ciddi klinik sonuçların değişme riskinin değişip değişmediği anlaşılmayı bekliyor " diye yazıyorlar.

COVID-19 ile enfekte olanlar arasında serolojik çalışmalar, ciddiyetine bakılmaksızın çoğu enfeksiyonun bazı SARS-CoV-2'ye özgü antikorların gelişimini tetiklediğini göstermektedir. Yine de, bu antikorların, yeniden enfeksiyonu önlemek için uzun vadeli 'sterilize edici bağışıklık' sağlamaya yeterli olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Birçok virüs için, yetersiz bağışıklık tepkisi, zayıflayan bağışıklık veya bağışıklık algılamasından kaçmasına izin veren mutasyonlar bağışıklığı zayıflatabilir veya engelleyebilir ve daha sonra yeniden enfeksiyona izin verebilir. Öte yandan önceki bir enfeksiyon kısmi bağışıklık sağlayabilir ve semptom şiddetini azaltabilir.

SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık tepkisi, şu anda veya yakın zamanda başka bir virüsle enfekte olup olmamasından etkilenebilir. Pandemiden önceki birçok çalışma, bir virüsün neden olduğu enfeksiyonun, ikinci bir enfeksiyona karşı kısa vadeli (yaklaşık bir hafta) koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Diğer çalışmalar, eşzamanlı solunum yolu virüsü enfeksiyonlarının artan hastalık şiddeti ile ilişkili olmadığını doğrulamaktadır. İnfluenza ve respiratuvar sinsityal virüs ile ko-enfeksiyonlar dâhil olmak üzere bazı SARS-CoV-2 koenfeksiyonları belgelenirken, sonuç çıkarmak için yeterli veri yoktur. Nüfus düzeyinde, önemli bir mevsimsel grip salgını, hâlihazırda COVID-19 ile uğraşan hastaneleri zorlayabilir.

Kanıtlar, COVID-19'un kış aylarında daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor. Tropiklerin dışında, birçok yaygın solunum yolu virüsü, yılın belirli zamanlarında mevsimsel olarak yeniden ortaya çıkar. Endemik koronavirüslerin (OC43, HKU1, NL63, 229E) tümü, influenzaya benzer ılıman bölgelerde mevsimsellik sergiler. Benzer şekilde, çevresel koşullar da SARS-CoV-2 bulaşabilirliğini değiştirebilir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 1708 YENİ VAKA, 48 ÖLÜM
Diğer Haberleri Gör Akıllı Yüzük COVID Ateşini Erken Tespit Edebilir