COVID-19 Hastaları Evdekilerin Yarısını Enfekte Ediyor

CDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanan kişilerin ev üyelerinin yaklaşık yarısına bulaştırdığını ve yetişkinlerin virüsü yayma olasılığının çocuklardan biraz daha yüksek olduğu ifade edildi.

CDC tarafından yayınlanan makale, hastalığın evdeki bulaşma oranını ölçen en güncel çalışmadır.  Önceki araştırmalar büyük ölçüde farklılık gösteriyor ancak genel olarak yetişkinlerin çocuklardan daha büyük itici güçler olduğunu öne sürüyor. CDC tarafından yapılan yeni araştırma, Nisan 2020'den itibaren Nashville, Tennessee ve Marshfield, Wisconsin'de laboratuarda doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu olan indeks vakaların( ilk hastaların) bulunmasını içeriyordu.

Hem indeks hastaları hem de hane halkı üyeleri, semptom günlüklerini tamamlamak ve 14 gün boyunca ya sadece nazal swablar ya da nazal swablar ile tükürük örnekleri almak için uzaktan eğitildi. 101 indeks hastasının toplam 191 kayıtlı hane halkı kontağı, indeks hastalarının hastalığının başladığı gün hiçbir semptom göstermediğini bildirdi.

Takip döneminde 191 kişiden 102'si(yüzde 53'lük bir ikincil enfeksiyon oranı ) SARS-CoV-2 pozitif test sonucu verdi. 18 yaşın üstündeki İndeks hastaları için ikincil enfeksiyon oranı yüzde 57 iken, 18 yaşın altındakilerde oran yüzde 43'e düştü. Genel olarak, yetişkinlere göre çok daha az çocuk indeks hastası vardı(82'ye kıyasla 20). Bu durumda 18 yaşın altındaki çocuklar için sonuçları genellemeyi zorlaştırıyor.

Hane halkı özellikleri açısından, yatak odası başına düşen ortalama üye sayısı birdi, indeks hastaların yüzde 69'u(Hastalık başlangıcından sonraki gün yüzde 40’ı)  bir veya daha fazla hane üyesi ile aynı odada dört saat veya daha fazla zaman geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca İndeks hastaların yüzde kırkı, hastalık başlangıcından önce, yüzde 30'u ise hastalık başlangıcından sonra bir veya daha fazla hane üyesi ile aynı odada uyuduğunu bildirmiş.

Bulguları yorumlayan makalenin yazarları, "Sistematik ve günlük takibi içeren bu devam eden ileriye dönük çalışmada, hane halkı üyeleri arasında SARS-CoV-2 bulaşması yaygındı ve ikincil enfeksiyon oranları daha önce bildirilenden daha yüksekti. İndeks hastasının bir yetişkin veya bir çocuk olup olmadığına bakılmaksızın önemli bulaşma meydana geldi” dedi.

Çalışmanın bir başka önemli bulgusu da, enfeksiyonları doğrulanmış hane halkı üyelerinin yarısından daha azının enfeksiyonun ilk tespit edildiği anda semptom bildirmesi ve birçoğunun yedi günlük takip süresince hiçbir semptom bildirmemesiydi. Bu, asemptomatik ikincil kontaklar için iletim potansiyelinin altını çizmektedir.

Uluslararası yapılan diğer araştırmalar, zaman zaman daha düşük ev enfeksiyon oranları bulmuştur. Bu sonuçlar için yaptığı değerlendirmede,  CDC, diğer çalışmaların yeterince takip edilmemesinden veya bu hastaların evlerinin dışındaki tesislerde izole edilmesinden yâda daha sıkı maske kullanımı uygulamasından kaynaklanabileceğini söyledi.

COVID-19'a sahip olabileceğini düşünen kişilerin, ayrı uyumak ve mümkünse ayrı bir banyo kullanmak da dâhil olmak üzere, kendilerini evlerinde diğerlerinden izole etmeleri ve maske takmaları önerildi. Maruz kalan kişiler, enfeksiyonları bir testle onaylanana kadar izole olmayı ihmal etmemeliler.

Çalışmanın önemli bir sınırlaması, indeks hastasının kim olduğunu belirlemenin zor olabilmesiydi. Hesaplamalar, kayıt sırasında alınan örneklerde pozitif testlere sahip olan, ancak sonuçlarının doğrulanması biraz zaman alan 54 hane üyesini dışlayacak şekilde değiştirildiğinde, genel ikincil enfeksiyon oranı yüzde 35'e düştü. Bununla birlikte, semptomları ilk geliştiren kişinin indeks hasta olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Marketlerde Güvenli Alışveriş
Diğer Haberleri Gör Güney Kore İyileşen Hastalarda Çıkan Pozitif Sonuca Açıklık Getiriyor