Yeni Rapora Göre Enfeksiyon Ölüm Oranı Yaklaşık % 1

COVID enfeksiyon ölüm oranı, yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık % 1, ancak daha genç nüfusa sahip düşük gelirli ülkelerde önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu sonuçlar, Imperial College London COVID-19 Müdahale Ekibinden gelen yeni bir raporun bulgularıdır.

Rapor şunu ortaya koyuyor:

·       Yüksek gelirli ülkelerde,  tahmini toplam enfeksiyon ölüm oranı (IFR) 1.15% (% 95 tahmin aralığı 0,78-1,79) 'dır.

·       Düşük gelirli ülkelerde, tahmini toplam İFR 0.23% (% 95 tahmin aralığı 0,14-0,42) 'dır.

·       COVID-19'dan ölüm riski, yaklaşık olarak her sekiz yılda(Yaş grubu) bir iki katına çıkar.

·       Yaşa özgü IFR'ler 40 yaşın altındaki bireyler için % 0,1 ve altında iken 80 yaşın üzerindeki bireyler arasında% 5'in üzerinde çıktı.

Enfeksiyon ölüm oranı (IFR), COVID-19'un yükünü tahmin etmek için önemli bir istatistiktir ve mevcut pandemi boyunca sürekli olarak tartışılmaktadır. Bu oran, tüm enfekte bireyler arasındaki ölüm oranını temsil etmektedir. Yayımlanan bu rapor, bir modelleme çerçevesi kullanarak IFR'nin güncellenmiş tahminlerini elde etmek için 175 çalışmanın bir taramasını kapsarken, 10 antikor araştırması tanımlamıştır. Bu özel çerçeve, salgının erken dönemlerinde verilere dayanan ve serolojik (antikor) test özelliklerindeki belirsizliği tam olarak açıklamayan ve enfeksiyonun başlangıcından serokonversiyona (spesifik antikorun kanda saptanabilir hale gelmesi) gecikmeleri tam olarak açıklamayan önceki tahminlerin birkaç sınırlamasına hitap ediyor.

Araştırmacılar, yaşa özgü IFR'lerin, yaklaşık her sekiz yılda bir ölüm riskinin iki katına çıkmasıyla birlikte bir model izlediğini buldular. Yaşa özgü IFR'ler, 40 yaşın altındaki bireyler için % 0,1 ve altında, 80 yaşın üzerindeki bireyler arasında % 5'in üzerine çıktı.

Ekip, bu yaşa özgü tahminleri kullanarak, nüfus yapısının daha genç bireylere doğru eğimli olduğu düşük gelirli bir ülkedeki genel IFR'nin yaklaşık % 0,23 oranında beklenebilir (% 95 tahmin aralığı 0,14-0,42) olduğunu hesapladı.  Buna karşılık, daha fazla yaşlı birey yoğunluğunun olduğu yüksek gelirli ülkelerde, rapor genel IFR'nin yaklaşık % 1,15 (% 95 tahmin aralığı 0,78-1,79) olmasının beklenebileceğini tahmin etmektedir.

Ek olarak, rapor seroreversionu da hesaba katar. Seroreversion, antikorların azalmasıdır ve daha önce koronavirüs ile enfekte olmuş ve daha erken bir zamanda pozitif test yapmış kişilerde negatif serolojik sonuca yol açar. Seroreversiyonu hesaba katmamak, salgının ilk dalgasından (İtalya gibi) sonra yapılan serolojik araştırmalar arasında IFR'yi abartabilir(fazla tahmin edebilir). Çünkü enfekte olmuş kişilerin gerçek sayısını hafife alırdık.

Araştırmacılar, yeni tedaviler başlatıldıkça ve popülâsyon bağışıklığı arttıkça IFR'yi izlemeye devam etmenin önemli olacağını açıklıyor. Çalışma, serolojik araştırmaların yapıldığı zamanlarda, antikorların IFR tahminlerimiz üzerinde olası azalmasının büyük bir etkisini bulamadı. Ancak gelecekte IFR'yi fazla tahmin etmekten kaçınmak için antikor seviyelerindeki potansiyel düşüşleri hesaba katmak giderek daha önemli hale gelecektir. Ek olarak, araştırmacılar, daha büyük salgınların olduğu bölgelerde IFR'nin daha yüksek olduğuna dair kanıt bulamadılar.

Rapor, düşük gelirli ülkeler, düşük ila orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler için genel IFR'ye ek olarak, Seroreversion olmaksızın ve seroreversion ile yaş grubu başına IFR tahminleri yayınlıyor.

Imperial College London'dan çalışmanın ortak yazarı Dr. Lucy Okell: "Yaşlılar COVID-19 nedeniyle ölme riski açık ara en yüksek olsa da orta yaştaki risk hala yüksek. Örneğin, 50-55 yaşları arasındaki 260 kişiden birinin enfekte olması durumunda öldüğünü tahmin ediyoruz. COVID-19 ölüm oranını büyük ölçüde bazı ülkelerde salgının ilk dalgasına dayalı olarak hesapladık ve şu anda ölüm oranlarında bir miktar azalma görmeyi umuyor yeni klinik bilgi ve tedaviye, ancak bu tehlikeli bir virüs olmaya devam ediyor " dedi.

Imperial College London'dan çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Nicholas Brazeau açıklamasında: "Bir salgın sırasında toplanan verilerin birçok önyargısı göz önüne alındığında, IFR tahminleri zor. İstatistiksel bir model kullanarak, bu önyargıları kısmen uzlaştırıyor ve Ülkeye özgü farklılıkları açıklayabiliyoruz. Genel olarak, pandemiden en çok etkilenen bölgeler ille de daha yüksek IFR'lere sahip olmadığından, yaş farklılıklarının en büyük etkiye sahip olacağını söylüyoruz " dedi.

Imperial College London'dan çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Robert Verity ise, "Antikor testlerinin mükemmel olmadığını biliyoruz ve SARS-CoV-2'ye saptanabilir bir antikor yanıtı vermeyen hatırı sayılır sayıda insan olabilir. Bununla birlikte, bu belirsizlik hesaba katıldığında bile, COVID-19'un yüksek bir ölüm oranına sahip olduğunu görüyoruz(tipik bir yüksek gelirli ülke için % 1 civarındadır). Bu risk daha ileri yaşlarda yoğunlaşmıştır. COVID-19'dan ölme olasılığı yaklaşık olarak her sekiz yılda iki katına çıkıyor" dedi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Covid-19 İçin İlk Giyilebilir Cihaz
Diğer Haberleri Gör COVID-19 Gençleri Ne Kadar Etkiliyor?