COVID-19 Tedavisi İçin Potansiyel Yeni Bileşikler Tespit Edildi

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi (UMSOM) ve Eczacılık Fakültesi'ndeki (UMSOP) araştırmacılar, COVID-19'a neden olan yeni koronavirüsü potansiyel olarak tedavi etmek için yeni ilaç bileşikleri keşfettiler.

National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde bugün yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bu bulgu influenza, Ebola ve koronavirüs gibi virüsleri hedefleyen yeni geniş spektrumlu antiviral ilaçların geliştirilmesine yol açabilir. Araştırmacıların keşfettiği bileşikler, koronavirüslerin replikasyonu ve hayatta kalması için kritik öneme sahip insan hücreleri içindeki bir protein kompleksinin(SKI kompleksi) işleyişini bozuyor. Yeni çalışmada araştırmacılar, SKI protein kompleksinin, bir virüsün, enfekte ettiği hücrelerde RNA kopyalamasına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynadığını keşfettiler.

UMSOM'da Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Doçenti olan makale yazarı Matthew Frieman, "SKI kompleksini bozmanın, virüsün kendisini kopyalamasını engellediğini ve onu yok ettiğini belirledik. Ayrıca SKI kompleksini hedefleyen, yalnızca koronavirüsleri değil, aynı zamanda influenza virüslerini ve Ebola'ya neden olan gibi filovirüsleri de inhibe eden bileşikleri belirledik" dedi. Eczacılık Fakültesi Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Merkezi ve UMSOM'daki Biyomoleküler Terapötikler Merkezi'nden meslektaşları, SKI kompleksi üzerindeki bir bağlanma bölgesini tanımlamak için bilgisayar modellemesini kullandı ve bu bölgeye bağlanabilecek kimyasal bileşikleri belirledi. Daha sonraki deneysel analizler, bu bileşiklerin koronavirüsler, grip virüsleri ve filovirüslere (Ebola gibi) karşı antiviral aktiviteye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden araştırmacılar da bu çalışmaya katıldı. Çalışma, bir biyofarmasötik şirketi olan Emergent BioSolutions tarafından finanse edildi.

UMSOM'da araştırma görevlisi olan çalışma başyazarı Stuart Weston, "Bu bulgular, çok sayıda ölümcül bulaşıcı hastalığı tedavi etmek için kullanılabilecek potansiyel yeni antivirallerin belirlenmesinde önemli bir ilk adımı sunuyor. Bu tür ilaçlar, gelecekteki pandemilerle ilişkili bulaşıcı hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahiptir” dedi. Sonraki adımlar, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmayan bu deneysel bileşiklerin güvenliği ve etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için hayvan çalışmaları yürütmeyi gerektiriyor.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Pandemik Yorgunluğunuzun Olmasının Nedenleri
Diğer Haberleri Gör Güvenli Covid-19 Testi İçin Otomatik Robot Geliştirildi