COVID-19'a Karşı Umut Verici Kombinasyon Tedavisi

İsveç'teki Karolinska Institutet'teki araştırmacılar, COVID-19'a karşı in vitro kombinasyon tedavisinden umut verici sonuçları paylaştılar.

EMBO Molecular Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, COVID-19'a karşı onaylanmış bir ilaç olan remdesivir ve şu anda COVID-19 tedavisi için faz II denemelerinde bulunan bir ilaç olan hrsACE2 kombinasyonunun SARS-CoV-2'nin viral yükünü azalttığını(Hücre kültürlerinde ve organoidlerde viral replikasyonu inhibe etti.) gösteriyor. COVID-19 hastalığına karşı onaylanmış tek ilaç olan Remdesivir, virüsün çoğalmasını önlemek için bir enzimi inhibe ederek çalışır. Ancak yüksek dozlarda karaciğere ve akciğerlere zarar verebilir. İnsan rekombinant çözünür ACE2 (hrsACE2), koronavirüsün hücrelerimize girmek için kullandığı hücre zarı proteini anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) genetik olarak değiştirilmiş bir varyantıdır.

Önceki laboratuar çalışmalarında, koronavirüs ACE2’nin enzim kopyası olan hrsACE2'ye bağlanarak hücrelerdeki viral yükün azaldığı gösterilmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, insan kök hücrelerinden üretilen organoidlerde remdesivir ve hrsACE2'yi birleştirmeyi test ettiler. Bu iki maddeyi birleştirerek, araştırmacılar ikili bir etki elde etmeyi başardılar. Sonuçta kombinasyon viral yükü azalttı ve yakındaki hücrelere viral proliferasyonu azalttı. Ek olarak, bu etkiyi her bir maddenin nispeten düşük dozlarıyla elde ettiler, bu da toksisitelerini düşürdü ve kullanımlarını daha güvenli hale getirdi.

Karolinska Institutet Laboratuar Tıbbı Bölümü'nde yazar Doçent Ali Mirazimi, "Viral döngünün farklı yönlerini eşzamanlı olarak hedefleyerek, potansiyel yan etki riskini azaltırken tedavinin etkinliğini artırabiliriz. Kombinasyon terapisi, HIV terapötiklerinde başarıyla kullanılan bir modeldir. Şimdiye kadar kombinasyon terapimizi yalnızca hücre kültürlerinde ve tasarlanmış dokularda test ettik, ancak bunun klinik deneylerin önünü açacağını umuyoruz " diyor. HrsACE2 şu anda şiddetli COVID-19'lu 200 kişiyi içeren çift kör, plasebo kontrollü bir faz II denemesinde değerlendirilmektedir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör STK Olarak Pandemi Günleriyle Nasıl Başa Çıktık?
Diğer Haberleri Gör Yeni Maske İnsanların Salgın Sırasında Birbirlerinin Yüzlerini Görmesini Sağlıyor