Şiddetli COVID-19 Vakalarında T Hücre Anormallikleri

Koronavirüs araştırmalarında kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında bir tür T hücresi anormalliği olduğuna dair bir fikirbirliği olmasına rağmen ayrıntılar henüz açıklığa kavuşmadı.

Kumamoto Üniversitesi (Japonya) merkezli bir araştırma ekibi, COVID-19 hastalarının akciğer dokusundaki T hücrelerinin genetik analizini gerçekleştirdi. Çalışmaları, T hücrelerinde şiddetli pnömoniye neden olabilecek aşırı aktivasyona neden olan anormallikleri ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bulgularının koronavirüs enfeksiyonlarının neden olduğu şiddetli pnömoniden kaçınmanın yeni yollarına ışık tutacağına inanıyorlar.

COVID-19, günlük yaşamlar üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Enfekte olanların çoğu asemptomatikken veya çok hafif hasta iken neden bazı insanlar ciddi şekilde hastalanıyor? Bu hala cevaplanmamış önemli bir sorudur.

Şiddetli hastalık için risk faktörleri arasında yaşlılık, diyabet, obezite ve hipertansiyon bulunur. Ayrıca, kritik hastalığı olan hastaların, inflamasyon faktörlerinde (sitokinler) ve immün sistem aşırı reaksiyonunda bir artış yaşarken, kanda immün hücreler için "komuta merkezleri" olan T hücrelerinin sayısının önemli ölçüde azaldığını biliyoruz. Bununla birlikte, bu bulguların tıbbi sonuçları hala belirsizliğini koruyor.

T hücreleri, spesifik virüsleri tanıyarak bağışıklık sisteminin aktivitesini düzenler. Ayrıca virüslerin yok edilmesinde ve bağışıklık kazanılmasında önemli roller oynarlar. Bu çalışmada araştırmacılar, COVID-19'da şiddetli pnömoninin nedenlerini belirlemek için T hücrelerine odaklandı. CD4 + T hücreleri (yardımcı T hücreleri), virüs bulaşmış hücrelere saldıran sitotoksik T hücrelerinin ve antikor üreten B hücrelerinin olgunlaşmasını ve aktivasyonunu teşvik ederek vücuttan virüsleri yok etmek için çalışır. Öte yandan, bazı CD4 + T hücreleri yüksek düzeyde aktif hale geldiklerinde, transkripsiyon faktörünü FoxP3 salgılarlar ve daha sonra T hücresi tepkilerini inhibe etmek için fren görevi gören düzenleyici T hücreleri haline gelirler.

Çin Wuhan’da COVID-19 hastalarının akciğerlerinden alınan bronkoalveolar lavaj sıvılarından mevcut CD4 + T hücrelerinin aktivitesini ve genetik özelliklerini karakterize etmek için genetik verileri analiz ettiler.  Son teknoloji biyoinformatik tekniklerini kullanarak, şiddetli pnömonili hastaların akciğerlerinde T hücrelerinin belirgin bir şekilde aktive edildiğini, FoxP3(CD4+CD25+ hücreleri tarafından salgılanan ve aynı zamanda bu hücrelerin gelişimini ve fonksiyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür) indüksiyonunun engellendiğini ve T hücresi frenleme fonksiyonunun çalışmayı durdurduğunu buldular. T hücre aktiviteleri genellikle hızlanma ve frenleme arasında dengelenirken, en önemli frenlerden biri şiddetli pnömoniye yol açmış olabilecek COVID-19'da çalışmıyordu.

Çalışma lideri Doç. Dr. Masahiro Ono, "Bu çalışma, şiddetli pnömoni ve T hücre anormallikleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. Bu bulguların, COVID-19 hastalarında şiddetli pnömoni mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına yol açacağını umuyoruz. Bu araştırmaya dayanarak patogenezin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, şiddetli COVID-19 gelişimini önlemek ve ciddi hastalık riskini teşhis etmek için ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunabilir" dedi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın Aşı İşbirliği
Diğer Haberleri Gör Hatay'da Bir Meslek Lisesinde Solunum Cihazı Üretildi