Uzun Süreli Covid Semptomları Riskini Arttıran Sebepler

İlk SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kurtulan birçok hastada uzun süreli Covid semptomları yaygındır, ancak bazı kişilerin bu kalıcı COVID-19 semptomlarını geliştirme olasılığını artıran nedir? Hiroşima Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hafif bir COVID-19 vakasına sahip olmanın, sigara içme durumunun, komorbiditelerin ve cinsiyetin uzun süreli Covid semptomları riskini önemli ölçüde artırmadığını, ancak yaşın artırdığını öne sürüyor.


Ekibin gözlemsel çalışması Ağustos 2020 ile Mart 2021 arasında gerçekleştirildi ve Hiroşima Eyaletindeki iki hastanede COVID-19'dan iyileşen 127 katılımcıyı içeriyordu. Soruşturma, COVID-19'dan kurtulanları etkileyen dört temel alanı analiz etti: semptomların uzun süreli kalıcılığı, psikolojik sıkıntı, iş performansında bozulma, damgalanma ve ayrımcılık deneyimi.


Araştırmacılar, ilk enfeksiyondan sonraki ortalama 29 günde, araştırmaya katılanların %50'sinden fazlasında uzun süreli Covid semptomları tespit etti ve hafif vakaları olanların yarısında kalıcı semptomlar görüldü. Bildirilen en yaygın semptomlar koku (%15), tat (%14.2), öksürük (%14.2) ve yorgunluk (%11) bozuklukları oldu.


Hiroşima Üniversitesi Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan Aya Sugiyama şunları söyledi: “En önemli bulgu, COVID-19'un başlangıcından yaklaşık bir ay sonra bazı uzun süreli semptomları olan hastaların yüzdesinin bu kadar yüksek olmasıdır: %52 ve hafif hastalığı olanlar arasında bile oran %49,5'e kadar çıktı.” Bulgular, hastaneye kaldırılmayan COVID-19 hastalarının %53 ila %55'inin kalıcı semptomlar geliştirdiğine dair önceki çalışmaları da güçlendiriyor. Araştırmacılar şunları da söyledi: “Birkaç rapor, COVID-19 şiddetinin uzun vadeli semptomlarla ilişkili olmadığına işaret etti. Bu bulgular, COVID-19 hastalarının COVID-19'un şiddetine bakılmaksızın kalıcı semptomlar için takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.”


Cinsiyet


Sonuçlar, cinsiyetin uzun süreli Covid semptomları için bir risk faktörü olmadığını göstererek, kadınların kalıcı semptomlar geliştirmesinin erkeklerden daha muhtemel olduğunu öne süren önceki araştırmalara meydan okudu. Bununla birlikte, psikolojik sıkıntı açısından uzun süreli Covid semptomları olan erkekler ve kadınlar arasında farklılıklar vardı; erkeklerin %17,9'una kıyasla Kessler Psikolojik Sıkıntı Ölçeğinde (K6) ≥ 5 puan alan kadınların %45’inde psikolojik sıkıntılar daha yaygındı.


Yaş


Yaş, uzun süreli Covid semptomlarının yaygınlığını önemli ölçüde etkiledi. Ekip, yaşlı hastaların 40 yaşın altındakilere göre durumu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi ve semptomların görülme sıklığında yaşa bağlı farklılıklar keşfetti. Örneğin, 60 yaşın üzerindeki hastaların yorgunluk, çarpıntı, göz veya ağız kuruluğu, nefes darlığı ve balgam üretimi bildirme olasılığı diğer yaş gruplarına göre daha yüksekti.


Ayrıca, SARS-CoV-2 virüsünün ana hücre giriş reseptörü olan yüksek ACE2 ekspresyonuna sahip organlarda uzun Covid semptomlarının daha olası olduğunu keşfettiler.

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör 4093 YENİ VAKA, 98 ÖLÜM
Diğer Haberleri Gör Hipertansiyon İlaçlarınızı Bırakmayınız