Nöral Arabirim için Esnek Mikroprob

California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan saçı genişliğinin yaklaşık beşte biri kadar olan küçük bir sinir sondası geliştirdiler. Prob esnek ve kısmen küçük bir yapıya sahip, göze batmayan profili sayesinde bağışıklık sistemini ağırlaştırmadan uzun süre implante edilebiliyor.


Minyatür boyutu, omurlar ve omurilik gibi diğer probların sığamadığı alanlarda da implantasyon için uygun olabileceği anlamına geliyor. Bir elektrik kanalı ve bir optik kanal içeren koaksiyel prob, hem nöronlardan gelen elektriksel aktiviteyi kaydedebiliyor hem de nöronları ışık kullanarak uyarabiliyor. Şimdiye kadar, sonda, araştırmacıların onu farelerin beyinlerine yerleştirmesinden sonra bir aya kadar istikrarlı bir performans gösterdi.


Sinir dokumuzu izleyip kontrol edebilen yeni bir teknoloji çağının eşiğinde olabiliriz ve ağrıyı azaltmaktan nöbet kontrolüne kadar tıbbi fırsatlar çok büyük. Bununla birlikte, bu tür teknolojilerin püf noktası, nöronlarımızla etkileşime girdiklerinde ortaya çıkar ve bu nedenle nöral problar, ilerleyen nöromodülatör cihazlarda önemli bir teknolojik gelişme niteliğinde.


Bu son örnek, 8-14 mikrometre çapındaki küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Bunu perspektife koymak gerekirse, bir insan saçı yaklaşık beş kat daha kalındır. Bu, küçük periferik sinirler veya hatta omurlar arasındaki küçük boşluk ve omuriliğin kendisi gibi diğer probların ulaşamadığı alanlara ulaşabileceği anlamına geliyor.


Araştırmaya katılan Axel Nimmerjahn şunları söylüyor: “Burası, nöronlarla arayüz oluşturmak için omurlar arasına sığabilen ve omurilik hareket ettikçe bükülebilen gerçekten küçük, esnek bir sondaya ihtiyaç duyacağınız yer.” Bir diğer araştırmacı Donald Sirbul da, “Kronik sinirsel arayüzleme için, vücudun orada olduğunu bile bilmediği ama yine de nöronlarla iletişim kurabilen gizli bir sonda gerekiyor” diye ekliyor.


Şimdiye kadar, araştırmacılar probu farelerde test ettiler ve beyne implante edildiğinde bir aya kadar stabil performans sağladığını buldular.

Haberin Linki: https://www.medgadget.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19: Dünya Genelinde Enfeksiyonluların Ortalama Olarak % 6'sı Tespit Edildi
Diğer Haberleri Gör Naftalin Bazlı Plpro İnhibitörlerinin COVID-19 Terapötikleri Olarak Potansiyeli Var