Covid Enfeksiyonu Ruh Sağlığı ve Finansal Sorun Riskini Artırıyor

52 yaş ve üstü yetişkinlerin Covid enfeksiyonundan sonra zihinsel sağlık sorunları ve finansal zorluklar geliştirmesinin olasılığı araştırıldı. University College London araştırmacıları, yaşlı yetişkinlerin Covid enfeksiyonundan sonra depresyon gibi zihinsel sağlık koşulları geliştirme ve finansal zorluklara düşme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu buldu. Covid enfeksiyonlarının 52 ile 74 yaş arasındaki yaşlı yetişkinlerin zihinsel sağlıkları ve mali durumları üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkisini incelemek için English Longitudinal Study of Aging'den elde edilen verileri kullandılar. Çalışma PNAS'ta yayınlandı.


Araştırmacılar, sosyodemografik özellikleri, sağlıkla ilgili faktörleri ve pandemi öncesi verileri hesaba kattı ve Covid enfeksiyonlarının etkileri hakkında şaşırtıcı sonuçlar buldu: Haziran ve Temmuz 2020 arasında, olası bir Covid enfeksiyonu olan katılımcıların %49'unun klinik olarak anlamlı depresif belirtilere sahip olduğunu bulundu. Ayrıca, enfekte olmayan %6 ile karşılaştırıldığında, katılımcıların %12'si endişeli olarak tanımlandı.


Etkiler, ilk enfeksiyondan altı aya kadar sürdü ve araştırmacılar, kötüleştiklerini belirttiler. Bir takipte, olası bir enfeksiyon olmaksızın depresyon ve anksiyete düzeyleri %33 ve %7'ye kıyasla %72 ve %13'e yükseldi. Bu veriler, Covid pandemisi sırasında ruh sağlığının kötüleştiğine dair açıklamaları desteklemekte.


Araştırmacılar ayrıca, olası bir enfeksiyonu olan yaşlıların yaklaşık %40'ının, enfeksiyon olmayan %20'ye kıyasla, Haziran ve Temmuz 2020'de pandemi öncesine göre daha fazla finansal zorlukla karşılaştığını buldu. Olası enfeksiyonu olan yaşlılarda yalnızlık hissi, Covid olmayanlara göre iki kat daha yüksekti. Olumlu olarak, mali endişelerse Kasım 2020'ye kadar hafifledi.


Baş yazar Dr. Ellie Iob (UCL Epidemiyoloji ve Sağlık Enstitüsü), şunları söyledi: “Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmanın bireyin zihinsel sağlığı, kişisel mali durumu ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkisine dair şu anda çok az kanıt var. Ancak, çalışmamız, olası Covid-19 enfeksiyonu olan yaşlı yetişkinlerin, olası enfeksiyonu olmayanlara kıyasla daha yüksek düzeyde depresyon ve kaygı, daha düşük yaşam kalitesi, yüksek yalnızlık duyguları ve daha büyük finansal zorluklar yaşadığını gösteriyor. Bu, hem enfeksiyonun akut fazında hem de altı ay sonrasına kadar belirgindi. Bu sonuçlar, Covid-19 enfeksiyonunun olumsuz psikososyal etkisinin uzun süreli olduğunu ve nüfus genelinde daha geniş çapta mevcut olduğunu gösteriyor.”

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör İki Nötrleştirici Antikorun Kombinasyonu COVID-19 Tedavisi Olabilir
Diğer Haberleri Gör Pandemik Yorgunluğunuzun Olmasının Nedenleri