Parkinson Hastalığı için İdrar Testi

Purdue Üniversitesi'ndeki bilim insanları erken evre Parkinson hastalığı için bir idrar testi geliştirdiler. Teknoloji, nöral kaynaklı hücre dışı veziküllerin idrar örneklerinden izole edilmesini ve ardından hastalığın biyobelirteçlerini saptamak için veziküller içindeki proteinlerin değerlendirilmesini içeriyor. Araştırmacılar teknolojilerine "EVtrap" (Hücre Dışı Veziküller toplam geri kazanım ve saflaştırma) adını verdiler ve bu teknoloji sonraki proteomik analizden önce hücre dışı vezikülleri idrarda yoğunlaştırmak için manyetik boncukların kullanılmasını içeriyor. Tekniğin amacı, idrar örneklerinde Parkinson hastalığına bağlı olduğu bildirilen LRRK2 (lösin açısından zengin tekrar kinaz 2) proteinleri ve ilgili aşağı akış sinyal proteinlerinin seviyelerini saptamak. Bu tür bir teknoloji, idrardaki hücre dışı veziküllerin protein içeriğini etkileyebilen çeşitli hastalıkların invaziv olmayan teşhisine izin vermeye hazır olabilir.


Erken evre Parkinson hastalığının teşhis edilmesi biraz zaman alabilir. Bu süreç, bir hastanın hareketlerini değerlendirmek için bilişsel ve diğer testleri gerektirebilir. Bu son teknolojinin arkasındaki araştırmacılar, sürecin bir yıl veya daha uzun sürebileceğini bildiriyor, bu nedenle şüpheli erken evre hastalar için daha objektif biyobelirteç tabanlı moleküler test yaklaşımlarının geliştirilmesi memnuniyetle karşılanacaktır. Purdue'de biyokimya profesörü olan W. Andy Tao, “Parkinson hastalığının teşhisinde ilerlemek için bunun mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Bu tip bir nörodejeneratif hastalığın teşhisi zordur.” dedi.


EVtrap teknolojisi, hücrelerin moleküler dağıtım sistemlerinde kullandıkları hücre dışı veziküllerden büyük miktarlarda proteinleri hızla izole etmek ve tanımlamak için manyetik boncuklar kullanıyor. Araştırmacılar daha önce EVtrap sistemini geliştirmişti, ancak Michael J. Fox Vakfı'ndan Shalini Padmanabhan temasa geçtiğinde bunun Parkinson hastaları için yararlı olacağını anladı. Padmanabhan, “Önceki yayınlarından elde edilen verileri gözden geçirdiğimde, önemli bir Parkinson hastalığına bağlı protein olan LRRK2'nin ifadesini not etmek ilginçti. Bu yaklaşım, bize LRRK2 proteinlerinin veya etkiledikleri akış aşağı yolların, gende bir mutasyon barındıran Parkinson hastalarından alınan idrar örneklerinde gerçekten değişip değişmediğini belirleme fırsatı sağladığı için ilgimi çekti.” dedi.


Şimdiye kadar, araştırmacılar sistemi Parkinson hastalığı olan hastalardan ve sağlıklı kontrollerden alınan idrar örnekleriyle test ettiler ve tekniğin Parkinson ile ilişkili biyobelirteçlerin erken tespiti için önemli bir vaatte bulunduğunu buldular.

Haberin Linki: https://www.medgadget.com/

Diğer Haberleri Gör 18 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör COVID-19 Komplikasyonları Ve Ölüme Bağlı Kardiyovasküler Risk Faktörleri