Kamu Kurum ve Kuruluşları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması (Aile Sağlığı Merkezi) için Görüntüle
2 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için Görüntüle
3 Covıd-19 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Akış Şeması için Görüntüle
4 Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması için Görüntüle
5 Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi Görüntüle
6 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sunumu Görüntüle
7 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sağlık personeli sunumu Görüntüle
8 İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler Görüntüle
9 Covid-19 İşyeri Bilgilendirme Korunma Tedbirleri Afişleri Görüntüle
10 Covid 19 İşyeri Bilgilendirme Afişi Görüntüle
11 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Görüntüle
12 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Görüntüle
13 Vaka Sorgulama Kılavuzu Görüntüle
14 Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Ekipman Kullanım Önerileri Görüntüle
15 COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları Görüntüle
16 SB, Covıd ? 19 Referans Laboratuvarlar Ve Numune Gönderecek İllerin Listesi Görüntüle
17 Sağlık Bakanlığı Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi-25.03.2020 Görüntüle
18 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil HAsta Yönetimi Şeması 25.03.2020 Görüntüle
19 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için 25.03.2020 Görüntüle
20 SSK-Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Duyuru Görüntüle
21 İSGGM-Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler Görüntüle
22 Aktif TÜSEB Çağrıları Görüntüle
23 COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısı Görüntüle
24 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil Hasta Yönetimi Şeması26.03.2020 Görüntüle
25 ÇSGB-Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Kılavuzu Yayımlandı Görüntüle
26 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Görüntüle
27 SB-COVİD-19 Pandemisinde Özel Sevk Kurallarına Tabi Hastaların Diyaliz Tedavileri Görüntüle
28 SB- Covid-19 Pandemisinde Kemik İliği Nakilleri Görüntüle
29 SB- Pandemi Sürecinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Görüntüle
30 SB-Uzaktan Eğitim Videoları Görüntüle
31 SB-COVID-19 bilgi için(Yeni Site) Görüntüle
32 SB-Türkiye?deki olgu sayılarının takibi için(Yeni Site) Görüntüle
33 SB, COVID-19 kapsamında yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlarının sayısını 44 ilde toplam 73?e çıkardı Görüntüle
34 SB, 81 ilde belirlenen psikososyal destek hat bilgilerini paylaştı Görüntüle
35 SB-COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Görüntüle
36 COVID-19 Evde Hasta İzlemi Görüntüle
37 Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu Görüntüle
38 COVID-19 İzole Alan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Müdahale Talimatı Görüntüle
39 COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı?sinde Kullanılacak İlaçlara İlı?şkı?n Bı?lgı?lendı?rme Görüntüle
40 SB-COVID-19 rehberini güncelledi. Görüntüle
41 SB-COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberi güncellendi Görüntüle
42 COVİD-19 Hastalığı ile ilgili Vaka Bilgi Formu güncellendi Görüntüle
43 DSÖ,COVID-19 salgını sırasında acil kullanım için ilk iki tanı testi listelendi Görüntüle
44 SB-Hastanelerde COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç kullanım bilgilerinin tek bir sisteme girilecek Görüntüle
45 SB- Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık profesyonelleri için uzaktan eğitim videoları hazırlandı Görüntüle
46 SB-?COVID-19 İmmünize Plazma Tedarik Asgari Kriterleri Görüntüle
47 İSG Genel Müdürlüğü, yapı İşlerinde COVID-19 kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin doküman yayınladı Görüntüle
48 İçişleri Bakanlığı Genelgesinin ilgili maddesi çerçevesinde iller arası geçiş yapacak olan yetkilendirilmiş kişilerin (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi) kontrol noktalarında sıkıntı yaşamamaları için yapması gerekenler ile ilgili Görüntüle
49 Sağlık Bakanlığı rehber ve algoritmaları güncellendi Görüntüle
50 SB- ?Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kılavuzu? yayınlandı Görüntüle
51 İSGM-Toptan ve perakende marketlerde dikkat edilmesi gereken hususlar Görüntüle
52 İSGGM-Kargo ve kurye taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar Görüntüle
53 İSGGM-Eczanelerde alınması dikkat edilmesi gereken hususlar Görüntüle
54 TUBİTAK-2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Görüntüle
55 İSGGM-?Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Çağrı Merkezlerinde Çalışanlara Yönelik Dikkat Edilecek Hususları İçeren Dokümanlar? yayımlandı Görüntüle
56 SB-?COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi? yayınlandı Görüntüle
57 SB-COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ güncellendi Görüntüle
58 SB-?COVID-19 Tomografi Üniteleri? Görüntüle
59 SB- ?COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi? Görüntüle
60 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. Görüntüle
61 Sağlık Bakanlığı, COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi güncellendi Görüntüle
62 SB-Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Önerileri Görüntüle
63 SB-Kullanılan Çarşaf ve Diğer Tekstil Ürünlerinin Temizliği Görüntüle
64 SB-Vaka veya Temaslı İzleminde Çalışan Saha Ekiplerinin Kullanacakları Koruyucu Kişisel Ekipman (KKE) Görüntüle
65 SB-Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Görüntüle
66 SB-Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Görüntüle
67 SB-İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi Görüntüle
68 SB-Morg ve Defin Hizmetleri Görüntüle
69 SB-Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı Görüntüle
70 SB-COVID-19 salgını nedeniyle ithal ve ihraç edilecek ürünler için ön izin süreçleri ile ilgili kılavuz Görüntüle
71 İSGGM-?Unlu Mamul İmal Eden ve Satan İşyerleri ile Bankacılık Sektöründe Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Doküman ve Kontrol Listeleri? Görüntüle
72 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-II Yayımlandı Görüntüle
73 İSGGM, Özellikle evsel atıkların toplanması esnasında COVID-19 ile etkin mücadele etmek maksadıyla dikkat edilecek hususlara ilişkin dökümanlar yayımlandı Görüntüle
74 TUBİTAK, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa ve Kanada?nın dâhil olduğu ?EUREKA Network? kapsamında, COVID-19?a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri or Görüntüle
75 SB, ?Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü? tarafından yayımlanan 15.04.2020 tarihli ve 80166981 sayılı ?Özel Çocuklar Destek Sistemi Uygulaması? konulu genelge yayımladı Görüntüle
76 Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 16.04.2020 tarihinde ?COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar? konulu genelge yayımlandı Görüntüle
77 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ?İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlandı. Görüntüle
78 ?Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? yayımlandı. Görüntüle
79 SB,?COVID-19 Salgını Sırasında Uyulması Gereken Dental İşlemler Prosedürü? yayımlandı Görüntüle
80 Sağlık Bakanlığı, ?Tıbbi Maske İç İmkanlar ile Üretim Kılavuzu? yayımlandı Görüntüle
81 İSGGM tarafından Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Dokuman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
82 İSGGM, ?Güvenlik Görevlilerinin Çalışmalarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
83 SB, Covid19 Yönelik Kamu, Kurum ve Kuruluşların Alacağı Önlemler Görüntüle
84 SB,Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Görüntüle
85 SB, Sağlık Kurumlarında Sosyal Ortamlarda Alınacak Genel Personel Önlemleri Görüntüle
86 TİTCK, ?COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler? dokümanı doğrultusunda oluşturulan ?Sıkça Sorulan Sorular? dokümanı Görüntüle
87 İSGGM, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinde Yeni Tip Koronavirüsle etkin mücadele etmek maksadıyla dikkat edilecek hususlara ilişkin doküman ve kontrol listeleri yayımlandı Görüntüle
88 İstanbul Tabip Odası, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-5 13-19 Nisan Haftası Raporu? yayımlandı. Görüntüle
89 SB, Otopsilerde Alınacak Önlemler Görüntüle
90 SB,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Alınacak Önlemler Görüntüle
91 İSGGM, ?Elle Taşıma İşleri Yapılan İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
92 DSÖ, COVID-19 kapsamında Güvenli Ramazan uygulamaları konusunda yayımladığı rehber Görüntüle
93 Sağlık Bakanlığı Radyoloji Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü dokümanını yayımladı Görüntüle
94 Sağlık Bakanlığı Ramazan?da Alınması Gereken Tedbirleri yayımladı Görüntüle
95 İSGGM, ?Tarım Sektöründe Yapılan Çalışmalarda Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
96 SB, Ramazan?da Alınması Gereken Tedbirler (23.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
97 SB, Kan Merkezlerinde Alınacak Önlemler (22.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
98 SB, Organ ve Kök Hücre Nakli Yapılan Merkezlerde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (22.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
99 SB, Havalimanlarında Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
100 SB, Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol ve Pasaport Memurlarına Yönelik Öneriler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
101 SB, Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
102 SB, Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
103 SB, Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
104 SB, Gıda Marketlerinde Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
105 SB, Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
106 SB, Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
107 SB, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünite & Merkezleri ile Güzellik & Medikal Estetik Merkezlerinde Alınacak Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı Görüntüle
108 TUBİTAK-?Turkish Journal of Medical Sciences? Görüntüle
109 SB-Pandemi Döneminde Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ( Görüntüle
110 SB-N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı Görüntüle
111 SB-Banka, PTT, Karantina Merkezleri vb. Yerlerde Çalışan Güvenlik Görevlilerine Yönelik Öneriler Görüntüle
112 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2 yayımlandı Görüntüle
113 COVID-19?un Çocuklar Üzerindeki En Ağır Etkisi: İhmal ve İstismar Görüntüle
114 İSGGM, ?Maden İşletmelerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
115 SB, COVID-19 pandemisi nedeni ile ruhsat/izin sahipleri ve/veya bağlı bulundukları Dernek/Sendikalar tarafından yapılacak bağışlar ile ilgili ?Bağış Yapılabilecek Malzemeler Listesi? yayımlandı Görüntüle
116 EKMUD, COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Sağlık Personelinde Enfeksiyondan Korunma Kılavuzu Görüntüle
117 İSGGM-?Gıda Üretimi Yapan İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı. Görüntüle
118 SB, Engelli Bakım Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Görüntüle
119 SB, Yurt Dışı Kargo Uçuşlarında Alınması Gereken Önlemler Görüntüle
120 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme Ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından ?Ar-Ge Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu? yayımlandı Görüntüle
121 İSGGM, Ana Metal Sanayi İşletmelerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi yayımlandı Görüntüle
122 SB, COVID-19 ile ilgili bazı dokümanların İngilizce ve Arapça çevirileri yayımlandı. Görüntüle
123 SB, ?Engelli Bakım Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri? dokümanı güncellendi Görüntüle
124 SB, ?Psikiyatri Kliniklerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri? isimli doküman yayımlandı Görüntüle
125 SB,COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu Görüntüle
126 SB, COVID-19 Pandemi Döneminde Evcil Hayvanların Bakımı Görüntüle
127 İSGGM, ?Şehirlerarası Toplu Taşıma Araçlarıyla Ulaşımda Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
128 İTO, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-VII 27 Nisan ? 3 Mayıs Haftası Raporu? Görüntüle
129 SB, ?Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler? Görüntüle
130 SB, ?Ticari Taksiler ve Taksi Durakları İçin Hijyen Tedbirleri? konulu doküman eklendi Görüntüle
131 İSGGM, Konaklama Hizmetlerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı Görüntüle
132 SB, web sitesine ?AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınacak Önlemler? adlı doküman eklendi Görüntüle
133 İSGGM, ?Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Etmek Maksadıyla Dikkat Edilecek Hususlar?a ilişkin doküman ve kontrol listesi yayımlandı Görüntüle
134 YÖK, tarafından COVID-19 Bilgilendirme? web sitesi erişime açıldı Görüntüle
135 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ?Uzaktan Eğitim Gebe Okulu? videoları paylaşıldı Görüntüle
136 SB, Pandemi Sürecinde Oruç Tutanlar İçin Beslenme Önerileri Görüntüle
137 SB, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi Görüntüle
138 SB, COVID-19 Rehberi Güncellendi Görüntüle
139 SB, COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler Yayımlandı Görüntüle
140 SB, COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler Yayımlandı Görüntüle
141 Sağlık Bakanlığından bakkallara Kovid-19'dan korunma rehberi yayımlandı Görüntüle
142 SB, COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Yayımlandı Görüntüle
143 SB, COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı Görüntüle
144 sb, COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler için Görüntüle
145 SB, COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı Görüntüle
146 SB, COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı Görüntüle
147 SB, COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler Yayımlandı Görüntüle
148 SB, COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler Yayımlandı Görüntüle
149 SB, COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler Yayımlandı Görüntüle
150 SB, COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler Yayımlandı Görüntüle
151 SB, COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu yazısı yayımlandı Görüntüle
152 SB, ?COVID-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler? yayımlandı Görüntüle
153 SB, COVID-19 Kapsamında Semt Pazarları ve Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Görüntüle
154 SB, Yeni Afişler Yayımladı Görüntüle
155 SB, ?COVID-19 Şüpheli/Kesin Tanılı Olguda Resüsitasyon Yönetimi? adlı eğitim videosu ekip portal üzerinden yayımlandı Görüntüle
156 SB, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Görüntüle
157 SB, Çalışma Rehberi Afişleri ve Bütün İş Yerleri İçin Ortak Afişler Görüntüle
158 ?HES (Hayat Eve Sığar) Kodu nedir? Nasıl alınır?? ile ilgili bilgiler içeren web sayfası erişime açıldı Görüntüle
159 SB, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi? yayımlandı Görüntüle
160 SB,?COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi? yayımlandı Görüntüle
161 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-IX? Görüntüle
162 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Koronavirüs Kolay Okunur Rehber-IV? Görüntüle
163 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-VIII? Görüntüle
164 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Otizmli Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi-VII? Görüntüle
165 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Yas Dönemi Destek Rehberi? Görüntüle
166 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi ? VI? Görüntüle
167 Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından ?COVID Pandemisi Sırasında ve Sonrasında SFT Laboratuvarları Çalışma Koşullarına Yönelik Uzlaşı Raporu? yayımlandı Görüntüle
168 İSGGM-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme Sürecinde Alınacak Tedbirleri Belirledi Görüntüle
169 SB, COVID-19 Rehberi Güncellendi Görüntüle
170 SB, COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi Görüntüle
171 SB,Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Güncellendi Görüntüle
172 İSGGM, İnşaatlarda Daha Etkin Tedbirler İçin Teknik Çalışma Grubu Kuruldu Görüntüle

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • 184

En Son Haberler