Azalan Koku Duyusu Ölüm Habercisi Olabilir

  • 09/05/2019

Azalan Koku Duyusu Ölüm Habercisi Olabilir

Uzun yıllar devam eden bir araştırmadan elde edilen bulgulara göre, koku alma duyusu zayıf olan yaşlıların ilerleyen 10 yılda ölme riski, koku testinde başarılı olanlara kıyasla % 46 daha yüksek. Çalışma ayrıca, artan ölüm riskinin % 28'inin Parkinson, demans ve kilo kaybına dayanıyor olabileceğini ve kişinin koku alma duyusunu etkiliyor olabileceğini belirtiyor. Ancak, Annals of Internal Medicine dergisinde belirtildiğine göre, zayıf koku alma ve ölüm riski arasındaki bağın % 72'si açıklanamıyor.


Makaleye göre, yaşlıların yaklaşık dörtte biri koku duyusunda bir düşüş yaşıyor; ancak bu durum, görme ve işitme kaybına kıyasla pek fazla fark edilmiyor. Çalışmada Michigan Eyalet Üniversitesi epidemiyoloğu Honglei Chen ve meslektaşları, yaşlı bireyler üzerinde uzun süredir devam eden Health ABC çalışmasının verileriden yararlandı.


Parkinson hastalığı ve demanstan kaynaklanan nörolojik hasarın bir kişinin koku alma duyusunu etkileyebileceği biliniyor, bu nedenle Chen ve meslektaşları bu koşulların burun ve ölüm arasındaki bağı açıklayıp açıklayamayacağını araştırdılar.


Araştırma için 1997 ve 1998 yılları arasında yaşları 70 ila 79 arasında değişen yaklaşık 3 bin yetişkin incelendi. Bu bireylerden yaklaşık 2 bin 300'ü çalışmanın başında bir koku testine tâbi tutuldu. Bu testte, 12 belirgin kokuyu tanımlamaları istendi ve ölümlerine veya 2014 yılına kadar (hangisi önce gelirse) çalışmada yer almaya devam ettiler.


Toplam 13 yıllık takip süresinde yaklaşık 1200 çalışma katılımcısı öldü. Araştırmacılar, koku alma testinde zayıf puanı olanların, 10. yılda ölme ihtimallerinin % 46 daha yüksek; 13. yılda ise % 30 daha yüksek olduğunu buldular. Araştırmacılar, koku alma duyusunun bilhassa sağlığı yerinde olan kişiler için erken ölüm tahmincisi olarak göründüğünü belirtiyorlar.

Kaynak: www.livescience.com


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM