Kanserli Çocukların Neredeyse Yarısı Teşhis Edilmiyor

  • 17/07/2019

Kanserli Çocukların Neredeyse Yarısı Teşhis Edilmiyor

Lancet Oncology dergisinde yayınlanan bir analize göre, her yıl yaklaşık 220 bin çocukluk çağı kanseri vakası ortaya çıkıyor. Ancak resmi verilerin aksine, bu sayının 400 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Vakaların birçoğu son derece orantısız bir şekilde, yoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocuklar arasında görülüyor.


Araştırmacılar 200 ülkede çocukluk çağı kanser kayıtlarını analiz etti ve bulguları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF ​​tarafından derlenen verilerle birleştirdi. Afrika, Güney Asya’nın ortaları ve Pasifik Adaları'nda görülen çocukluk çağı kanser vakalarının yarısından fazlasının teşhis edilmediği ortaya çıktı. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki vakaların yalnızca yüzde 3'ünün teşhis edilmediği düşünülürse, ülkeler arasında ciddi bir sağlık uçurumu söz konusu.


Çalışma yazarı Zachary Ward, “Modelimiz, kanser hastası her iki çocuktan birinin asla teşhis edilmediğini ve tedavi edilmeyebileceğini öne sürüyor. Çocukluk çağı kanserlerinin etki alanı ile ilgili doğru tahminler yapılması, politikacıların sağlık politikası önceliklerini belirlemeleri ve kanserli tüm çocukların etkili tanı ve tedavi imkanına erişebilmeleri bakımından kritik öneme sahip.


DSÖ’ye göre kanser, çocuklarda görülen birincil ölüm nedenidir. Yüksek gelirli ülkelerde kanserli çocukların yüzde 80'inden fazlası iyileştiriliyor; ancak bu sayı düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 20'ye düşüyor. Dünyadaki çocukluk çağı kanseri oranları genel tabloya göre düşmekle birlikte, yeni vakaların yüzde 92'sinin muhtemelen düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor oluşu hala ciddi bir problemle karşı karşıya olduğumuzun bir göstergesi. 2030 yılına gelindiğinde, 6.7 milyon yeni çocukluk çağı kanseri vakasının ortaya çıkacağı tahmin edilmekte olup sağlık sistemlerinin politikaları düzelmezse 2.9 milyon çocuğun hayatını kaybedeceği öngörülüyor.


Kıdemli araştırmacılardan Rifat Atun, ”Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki sağlık sistemleri, kanserli çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda açıkça başarısız kalıyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin amaçlarından biri olan evrensel sağlık sigortası, çocuk ölümlerini önlemek adına çocukluk çağı kanserlerini de içeriğine dahil etmeli.” diye belirtti. Dünyadaki güçlü sağlık sistemlerinin “zamanında tanı, yönlendirme ve tedavi” sağlamanın yanı sıra, kendi ülkeleri dışında, ihtiyacı olan ülkelerde de, kanser çalışmalarını genişletmeleri gerektiği açıklamaya eklendi.


Araştırmacılar çalışmalarının mevcut kanser kaydı verileriyle sınırlı olduğunu ve Afrika’ya ait tahminlerin ülkelerin temsiliyeti ile alakalı konular dolayısıyla doğru olmayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: https://www.iflscience.com/health-and-medicine/


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM