Şiddetli COVID-19 Riski İle İlişkili 68 Gen Tanımlandı

  • 27/06/2020

Şiddetli COVID-19 Riski İle İlişkili 68 Gen Tanımlandı

Yeni yapılan bir çalışma, ciddi COVID-19 riski ile ilişkili 68 protein kodlayan geni(dokuzu şu anda klinik çalışmalarda bulunan ilaçlar tarafından hedefleniyor) ortaya çıkardı.

Benzersiz bir yapay zekâ (AI) platformu, Birleşik Krallık Biobank'tan SARS-CoV-2'ye ciddi bir yanıtı olan 929 hastanın genomlarının analizini takiben ciddi COVID-19 geliştirme riski ile ilişkili 68 gen ortaya çıkardı. PrecisionLife araştırmacıları, sonuçların COVID-19'un en şiddetli formlarını geliştirme riski en yüksek olan hastaların belirlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bilim adamları, yüksek riskli kişileri belirlemek, hastalık yükünü azaltmak ve hayatta kalma oranlarını iyileştirmek için biyobelirteç odaklı testlerin, hedeflenen korumanın ve yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesini sağlayabilirler.

Birleştirici (yüksek dereceli epiztaz) analiz yaklaşımı kullanarak, araştırmacılar, dokuz tanesi daha önce SARS-CoV-2'ye diferansiyel yanıta bağlı olan ciddi COVID-19 ile yüksek oranda ilişkili 68 protein kodlayan gen tanımladılar. Bu 68 gen, dokuzu en azından Faz I klinik çalışmalara ulaşmış olan ilaçlar tarafından hedeflenen birkaç ilaçlanabilir protein hedefini ve yolunu içeriyor.

İngiltere Biobank ve diğer veri kaynaklarında daha fazla genomik kayıt ve ek tıbbi veri bulundukça PrecisionLife, şiddetli ve hafif COVID-19 vakaları arasındaki farkları tam olarak tespit etmek ve sonuçlarına ek bir doğrulama katmanı sağlamak için analizlerini genişleteceğini söyledi.

PrecisionLife, İngiltere Biobank veri kümesinin bir sınırlamasının, katılımcıların etnik köken dağılımının beyaz İngiliz katılımcılara yoğun bir şekilde eğilmiş olması ve sonuç olarak BAME(Black, Asian, and Minority Ethnic) hastalarında ek risk faktörlerini tam olarak araştırmanın mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Kurum etnik olarak farklı popülasyonlara sahip diğer küresel veri setlerinde ciddi COVID-19 risk faktörlerini aktif olarak araştırmaya çalışmaktadır.

Kaynak: https://www.drugtargetreview.com/


Kategori: COVID-19