Vasküler Hastalığı Modellemek için Mikro Anevrizma

  • 30/03/2021

Vasküler Hastalığı Modellemek için Mikro Anevrizma

Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), Brown University ve MIT'den ekipler de dahil olmak üzere uluslararası bir araştırma işbirliği, mikrovaskülatür yoluyla kan akışı özelliklerini değerlendirebilen bir AI platformu geliştirdi. Sistem, vasküler hastalığı taklit eden mikroakışkan bir çipe, bu durumda gözdeki bir mikro anevrizmaya dayanıyor.


AI platformu, kanın üç boyutlu olarak nasıl akacağını hesaplamak için çip boyunca sıvı akışının 2D görüntülerini kullanıyor. Elde edilen veriler, klinisyenlerin vasküler hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine, tanılarını iyileştirmelerine ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olabilecek.


Çalışmaya katılan bir araştırmacı olan Subra Suresh, “Şu anda, en küçük kan damarlarındaki kan akışının mekaniğini ölçmek, gelişmiş ekipman ve eğitimli personel gerektiriyor. Yapay zeka teknolojimiz görüntüleri, deneysel verileri ve temeldeki fiziği birleştirerek, vasküler yaralanma ve hastalık durumunu değerlendirmek için mikrodolaşım kan akışının kolay, doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor. Bu platform sayesinde, daha önce çıkarılması çok zahmetli olan hastalık evrimi mekanizmaları hakkında artık önemli mekanik bilgiler ve içgörüler elde edebiliyoruz.” dedi.


Yapay zeka platformunu doğrulamak için araştırmacılar, diyabetik gözde meydana gelebilecek mikro anevrizmaları taklit eden ve küçük, orta, büyük anevrizmaları modelleyen bir çip kullanarak test ettiler. Sistem, yonganın tam akışta görüntülenmesini takiben, kayma gerilimi, hız ve basınç dahil olmak üzere çeşitli kan akışı parametrelerini başarıyla sonuçlandırdı. Bu teknoloji, bu tür olaylardan alınan görüntüleri kullanarak gerçek hayattaki mikro anevrizmaların teşhisi ve izlenmesinde faydalı olabilir.


Çalışmaya katılan başka bir araştırmacı olan George Karniadakis da, “Platformumuzu, diyabetik retinopatinin en erken semptomu olan ve dünya çapında çalışma çağındaki diyabetik hastalarda görme kaybının önde gelen nedeni olan mikroanevrizmalar üzerinde test ettik. Nihai hedefimiz, platformu diyabetik retinopati teşhisi ve prognozu için klinik ortamlarda, ayrıca bozulmuş kan akışını içeren diğer hastalıklarda kullanmaktır.” diye belirtti.


Suresh ve Karniadakis, teknolojilerinin diğer vasküler bozuklukların teşhisi ve izlenmesinde de yararlı olabileceğini ve sistemin çeşitli vasküler sorunları taklit eden diğer mikroakışkan cihazlar kullanılarak test edilebileceğini veya eğitilebileceğini umuyor.

Kaynak: https://www.medgadget.com/