BIOHIT Gastrointestinal Hastalıkların Hızlı Teşhisi için Kitler Dağıtıyor

  • 03/08/2021

BIOHIT Gastrointestinal Hastalıkların Hızlı Teşhisi için Kitler Dağıtıyor

BIOHIT HealthCare Ltd, gastrointestinal (GI) hastalıkların hızlı ve ayırt edici tanısı için üç yeni partikülle güçlendirilmiş türbidimetrik immünoassay (PETIA) dağıtıyor.


IDK'nın yeni ürün serisi – TurbiCAL, TurbiFIT ve TurbiPEL – mevcut klinik kimya analizörlerini kullanarak hasta dışkı örneklerinde kalprotektin, hemoglobin ve pankreatik elastazın temel biyobelirteçlerini ELISA eşdeğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılabiliyor. Hızlı türbidimetri teknolojisi, antijenler ve bunların tamamlayıcı antikorları - TurbiCAL ve TurbiPEL için monoklonal, TurbiFIT için poliklonal - lateks partikülleri üzerine kaplanmış aglütinasyon reaksiyonlarına dayanıyor ve ilgili ELISA teknolojileriyle iyi bir korelasyon gösteriyor.


Üç parametrenin tümü, yalnızca IDK türbidimetrik testler için tasarlanmış benzersiz IDK TurbiTUBE kullanılarak tek bir dışkı numunesi ekstraktından belirlenebiliyor. Doğrudan analizöre yüklenebilen TurbiTUBE, evrensel bir ekstraksiyon tamponu kullanarak dışkı örneği ekstraktlarının temiz ve hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor.


TurbiCAL, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) ile irritabl bağırsak sendromu (IBS) arasındaki ayırt edici tanıyı da sağlıyor, ayrıca IBD hastalarında bağırsak iltihabı ve hastalık aktivitesini yakından izlemek için kullanılabiliyor. TurbiPEL, ekzokrin pankreas yetmezliğini tespit etmek ve bu hastaların ürettiği sindirim enzimlerinin seviyelerini izlemek için kullanılabiliyor. TurbiFIT, asemptomatik hastalarda kolorektal kanser için bir ön tarama testi ve ayrıca alt karın semptomları olan hastalarda olası bağırsak hastalıkları için bir test görevi gören dışkıda kan izlerini (dışkıda gizli kan) tespit ediyor.


Kitler 100, 200 ve 800 test kiti paketleri olarak mevcut ve kullanıma hazır reaktiflerin yanı sıra kullanıcıyı farklı protokoller aracılığıyla yönlendiren destekleyici materyalleri içeriyor. Bu yeni türbidimetrik GI testleri, BIOHIT'in gastroenteroloji için teşhis / izleme kitleri repertuarını genişletiyor ve tamamlıyor.

Kaynak: https://www.med-technews.com/


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM