Ultrason Geliştirmek için Caption Health ve Ultromics Ortaklığı

  • 12/11/2021

Ultrason Geliştirmek için Caption Health ve Ultromics Ortaklığı

Kalp ultrason teşhisini iyileştirmek için AI kullanan Caption Health ve Ultromics, erişilebilir bakım ortamlarında daha fazla hasta için kardiyovasküler hastalık tespiti ve tedavisini hızlandırmak amaçlı stratejik bir ortaklık duyurdu.


Şirketler birlikte, Ultromics'in EchoGo derin ultrason analitiğinin yanı sıra Caption AI yazılım platformunu ortaklaşa sunacaklarını ve daha fazla sağlayıcının ultrason gerçekleştirmesine, daha erken - daha doğru hastalık teşhisi sağlayan kalp fonksiyonunun temel göstergelerini otomatik olarak hesaplamasına olanak tanıyacaklarını belirttiler.


Uygun kalp sağlığı bakımına erişim, sayısız önlenebilir ölüme yol açan küresel bir sorun. Kalp yetmezliğinin, kapak hastalığının ve koroner arter hastalığının başlangıcını veya ilerlemesini belirlemek için önemli bir tanı prosedürü olan kardiyak ultrasonları gerçekleştirmek ve analiz etmek için sınırlı sayıda uzman mevcut. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, ABD'de akut bakım ortamlarında kalp yetmezliği teşhisi konan hastaların %46'sı, önceki altı ay içinde birinci basamak klinik ziyaretlerinde potansiyel semptomlara sahipti.


Platformlar bu tabloyu değiştirmeye karar verdi. FDA'dan “Çığır Açan Cihaz” tanımı alan Caption Guidance, kardiyak ultrason için önde gelen bir AI edinme ve rehberlik yazılımı. Ultromics'in EchoGo'su, sol ventrikül hacimlerinin, ejeksiyon fraksiyonunun, kardiyak gerilimin otomatik analizini ve kalp yetmezliği, koroner arter hastalığının tanısal desteğini sunarak uzmanlar üzerindeki yükü önemli ölçüde azalttı, kullanıcılar için önemli ölçüde zaman kazandırdı ve - en önemlisi - azaltarak sonuçları iyileştirdi. Şimdiyse, bu platformları birbirine bağlayarak, Caption AI kullanılarak elde edilen görüntüler, Ultromics'in EchoGo platformu aracılığıyla analiz edilebiliyor, bu da özel bakım ortamlarında uzmanlarla sınırlı olan gelişmiş teşhis yetenekleri sağlıyor ve daha fazla yerde daha fazla doktor, hastaya erişimlerini genişletiyor. Yeni yılda, bu entegre yeteneklerin Butterfly Network ve Caption Health'in stratejik ortaklığının bir parçası olarak Butterfly iQ+ platformunda kullanıma sunulması bekleniyor.


Caption Health'in başkanı ve CEO'su Steve Cashman şunları söyledi: “Daha verimli ve sağlam hasta bakımı, sağlık sisteminin gerçekten gelişmesi için bir gerekliliktir. Bu, tüm bakım ekibini güçlendirmek ve teşhisleri hastalar için daha erişilebilir olan bakımın önemli bir parçası yapmak anlamına gelir. Ultromics'in gelişmiş analizi ve Caption AI kombinasyonuyla, sağlayıcılar görüntüleri daha erken yakalayabilecek ve bu görüntülerden daha fazlasını elde ederek hastalar için faydaları en üst düzeye çıkarabilecek. Birlikte, hastalarda kardiyak hastalığın daha erken saptanmasına ve teşhisine geçilmesine yardımcı olacağız, daha uygun maliyetli ve zamanında bakımın yanı sıra uygun yönetimi mümkün kılacağız.”


Ultromics'in kurucusu ve CEO'su Ross Upton şunları ekledi: “EchoGo şimdiden uzmanlara kapsamlı bir tam otomatik, gelişmiş klinik analiz ve teşhis destek modülü seti sunuyor. Bu ortak anlaşma, platformumuzu görüntüleme laboratuvarının duvarlarının ötesine taşıyacak ve daha az deneyime sahip yeni sağlayıcıların kardiyovasküler hastalıkların daha erken ve daha erişilebilir tespiti için tanısal ultrasonları gerçekleştirme ve gelişmiş kardiyak fonksiyon ölçümleri - tanı desteği alma becerisi kazanmasını sağlayacak.”

Kaynak: https://www.med-technews.com/


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM