Demans için Umut Verici Tedavi

  • 06/05/2022

Demans için Umut Verici Tedavi

Monash Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma, ikinci en yaygın demans türü olan davranışsal varyant frontotemporal demansı olan hastalar için umut verici yeni bir tedavi buldu. Bu, sodyum selenat ilacının, alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere birçok demansın ayırt edici özelliği olan bilişsel gerilemeyi ve nörodejeneratif hasarı yavaşlatabileceğini gösteren ikinci klinik çalışma.


Davranış varyantı frontotemporal demans (bvFTD) hızla ilerleyen yıkıcı bir hastalıktır ve 30’lu yaşlarındaki genç insanlarda ortaya çıkabilir. Davranış bozuklukları ve kişilik değişiklikleri ile karakterizedir, bu sebeplerle hem hastalar hem de aileleri için oldukça yıkıcı - üzücü olabilir. Şu anda bvFTD için herhangi bir tedavi yok ve tipik sağ kalım tanıdan itibaren 5-7 yıldır.


Avustralya'da genetik olmayan bvFTD'yi hedefleyen tek hastane olan Royal Melbourne Hastanesi ile birlikte yürütülen Faz 1 denemesi, sodyum selenat ilacının bvFTD'li hastalarda güvenli ve iyi tolere edildiğini gösterdi. Sodyum selenat alan hastaların çoğu, deneme süresi boyunca bilişsel veya davranışsal semptomlarında hiçbir değişiklik göstermedi ve beyin atrofisi oranlarında azalma gösterdi. Monash Üniversitesi Nörobilim Departmanından Dr. Lucy Vivash tarafından yönetilen denemenin sonuçları, Alzheimer and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions dergisinde yayınlandı.


bvFTD'li vakaların neredeyse yarısında, beyindeki nöronlara verilen hasar, tau adı verilen bir proteinin birikmesinden kaynaklanır. Bu protein, bu tau birikiminin neden olduğu nörodejenerasyonu tersine çevirmenin bir yolu olarak Alzheimer ve diğer demansların önlenmesi ve tedavisinde araştırma için önemli bir hedef.


Dr. Vivash'a göre, sodyum selenat, beyinde tau proteinini etkili bir şekilde parçalayan bir enzimi yukarı regüle ediyor. Dr. Vivash, “Daha önce, bir Faz 2 çalışmasında, hafif ila orta derecede alzheimer hastalığı olan hastalara verilen sodyum selenatın, verilmeyenlere göre daha az nörodejenerasyona neden olduğunu göstermiştik.” dedi. Daha da önemlisi, kan dolaşımında sodyum selenatın bir yıkım ürünü olan selenyum düzeyinin daha yüksek olduğu deneydeki hastalar daha az bilişsel düşüş gösterdi.


Araştırma grubu, bu ilacın bvFTD'li hastalar için faydalı olup olmadığını daha fazla test etmek için Avustralya ve Yeni Zelanda'daki birçok hastanede daha büyük bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: www.sciencedaily.com