Yapay Zeka Prostat Kanseri Teşhisinin Geleceği mi?

  • 05/07/2022

Yapay Zeka Prostat Kanseri Teşhisinin Geleceği mi?

Prostat kanseri teşhisi sorunlu olabilir; keşif sürecine yardımcı olan tek bir kesin test yoktur. Pratisyen hekimler genellikle enfeksiyonlar için idrar numunesi testi, prostata özgü antijen seviyesini kontrol eden bir PSA testi ve prostat muayenesi sunar. Biyopsi gerektirebilen prostat kanseri teşhisinde risk faktörleri de hesaba katılır.


İsveç'teki araştırmacılar da, bu klinik uygulamalar için prostat kanseri teşhisinde Yapay Zekanın (AI) rolünü araştırıyorlar. Karolinska Institutet'ten araştırmacılar, yapay zekanın prostat kanserini etkili bir şekilde teşhis edebilmesini sağlamak için prostat kanseri biyopsilerinden 95.000'den fazla görüntü topladı. Avrupa Üroloji Derneği yıllık kongresinde (EAU22) büyük ölçekli klinik deneylerde AI ve hayat kurtarmaya nasıl yardımcı olabileceği hakkında sonuçlarını sundular.


Küresel olarak, yeni teşhis teknolojileri için fırsat yaratan bir patolog sıkıntısı var. AI, prostat kanserini erken teşhis etmeye yardımcı olma yeteneğini gösterdi; ancak numune hazırlama, tarama görüntüleri ve çeşitli hasta popülasyonlarındaki farklılaşma, algoritmaların evrensel olmadığı anlamına geliyor.


Karolinska Institutet araştırmacıları, Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nden, Finlandiya'daki Turku Üniversitesi'nden ve ABD'deki Google Health'den meslektaşlarıyla birlikte çalışarak yazılım geliştiriciler için bir AI yarışması düzenledi. Geliştiriciler, prostat kanseri tümörlerini derecelendiren ve 10.000 uluslararası biyopsi görüntüsü kullanarak onları eğiten algoritmalar oluşturdu. Ekip, en iyi performans gösteren AI algoritmalarının genel patologlardan daha iyi performans gösterdiğini ve uzman üropatologların ortalama performansıyla eşleştiğini buldu.


EAU22'de yarışmanın sonuçlarını sunacak olan Dr. Kimmo Kartasalo şunları söyledi: “Prostat kanserini derecelendirmek, uygun tedaviye karar vermede önemli bir adımdır, ancak bu oldukça öznel bir süreçtir ve patologların değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar bazen büyük olabilir. Yapay zeka, ek bir uzman görüşü sunarak patolog eksikliğini gidermeye ve derecelendirmeyi standartlaştırmaya yardımcı olabilir. Birçok algoritma yaygın olarak uygulanabilir olmasa da, rekabetimizde geliştirilenler farklı hasta gruplarında performanslarını korudu.”


Doktora Öğrencisi Nita Mulliqi, Stockholm'deki bir klinik deneyden, dokuz Avrupa laboratuvarından ve Avustralya'daki meslektaşlarından birçok nadir hastalık alt tipinden 95.000 prostat kanseri biyopsisi hazırlamak için Karolinska Institutet'teki meslektaşlarıyla birlikte çalıştı. Veri seti, klinik olarak uygulanabilir bir yapay zekayı eğitecek ve test edecek; prostat kanseri teşhisi için tek, geliştirilmiş bir algoritma oluşturmak için yüksek performanslı yarışma girişleriyle tasarlandı. Ekip, algoritmanın nadir görülen kanser türleri gibi karmaşık vakaları ele alma yeteneğini test edecek.

Kaynak: healtheuropa.eu