Çocuklukta Fazla Kilo Problemi İlerleyen Yaşlarda Kan Pıhtılaşması Riskini Artırıyor

  • 09/03/2023

Çocuklukta Fazla Kilo Problemi İlerleyen Yaşlarda Kan Pıhtılaşması Riskini Artırıyor

Gothenburg Üniversitesi'nden yapılan araştırmaya göre, çocuklukta fazla kilolu olmak, daha sonraki yaşamda kan pıhtılaşması için önemli bir risk faktörüdür. Araştırmacılar, 37.000'den fazla erkek katılımcının vücut kitle indeksi geçmişini incelediler ve yetişkinlikte kan pıhtılaşması verileriyle karşılaştırdılar. Önceki araştırmalar, obezite ve kan pıhtıları arasında bir ilişki olduğunu zaten göstermişti; ancak çocuklukta ve ergenlerde artan riskin etkisi daha az belirgindi. “Çocuklukta ve Genç Erişkinlikte Fazla Kilo Erişkinlerde Tromboembolik Olay Riskini Artırıyor” başlıklı çalışma Journal of Internal Medicine'de yayınlandı.


Trombüs olarak da bilinen kan pıhtıları tipik olarak bacaklarda meydana gelir ve genellikle baldırdaki kan damarlarında oluşur. Şişlik, ağrı ve kızarıklık, durumun ortak belirtileridir. Erken fark edilip tedavi edilirlerse, pıhtılar genellikle tehlikeli değildir; ancak pıhtı kan dolaşımı yoluyla akciğerlere ulaşırsa hayatı tehdit eden pulmoner embolilere yol açabilir.


Araştırmacılar, 1945 ve 1961 yılları arasında doğan 37.672 İsveçli erkeğe ilişkin verileri inceledi. Çalışma, erkeklerin boy, kilo ve VKİ bilgilerini, ilk olarak sekiz yaşında okul sağlık hizmetlerinden ve ardından silahlı kuvvetlere kaydolduktan sonra tıbbi muayenelerden aldı. Çalışmaya 62 yaşından önce herhangi bir kan pıhtılaşmasına ilişkin veriler de dahil edildi.


Araştırmacılar, 8 ve 20 yaşlarındaki yüksek BKİ'nin daha sonraki yaşamda venöz kan pıhtılarıyla bağlantılı olduğunu buldular. Çocuklukta sağlıklı bir kiloda olan ancak daha sonra erken yetişkinlik döneminde fazla kilolu olan kişilerde tehlikeli kan pıhtılaşması riski önemli ölçüde arttı. Ayrıca, çocuklukta ve genç yetişkinlikte fazla kilolu olmanın, yağ birikintileri ve iltihaplanma ile daralmış kan damarlarından kaynaklanan pıhtılar olan arteriyel trombüs riskini de artırdığını keşfettiler. Ancak araştırmacılar, nispeten az sayıda arteriyel pıhtı vakası olduğundan, bu ilişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Araştırmacılar tarafından yapılan tüm karşılaştırmalar, 8 ve 20 yaşlarında normal kilolu bireylerden oluşan bir kontrol grubuna karşı yapıldı.


Obezite, disglisemi, yüksek kan basıncı ve dislipidemi gibi metabolik sendromlarla bağlantılıdır. Aşırı kilolu veya obez kişilerin ayrıca yüksek akut faz proteinlerinin yanı sıra daha yüksek seviyelerde beyaz kan hücreleri ve trombositlere sahip olmaları muhtemeldir. Bu koşullar, vücudun pıhtılaşma sistemini değiştiren ve kan pıhtılaşması olasılığını artıran düşük dereceli sistemik inflamasyona yol açabilir.


Araştırmanın ilgili yazarı Lina Lilja, “Çalışmamız hem çocuklukta fazla kilolu olmanın hem de genç erişkinlikte fazla kilolu olmanın ileriki yaşlarda venöz kan pıhtılaşması riskini artırdığını gösteriyor.” dedi. Göteborg Üniversitesi'nde doçent ve kıdemli doktor olan Jenny Kindblom, “Ergenlik döneminde obezite ve fazla kilo, bir kişinin gelecekteki venöz trombüs riskleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip gibi görünüyor.” diye ekledi.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM