Uzun Süreli COVID Hastalarının %59'unda Bir Yıl Sonra Organ Hasarı Görüldü

  • 28/02/2023

Uzun Süreli COVID Hastalarının %59'unda Bir Yıl Sonra Organ Hasarı Görüldü

Uzun Covid, uzun süre devam eden COVID-19 semptomlarına neden olur. Uzun Covid'in en yaygın belirtileri aşırı yorgunluk, nefes darlığı, koku alma duyusu kaybı ve kas ağrılarıdır. University College London (UCL) araştırmacısı tarafından yürütülen yeni çalışma, 536 hastada organ hasarı ile uzun süreli COVID-19 arasındaki potansiyel bağlantıyı analiz etti. Çalışma, Journal of the Royal Society of Medicine'de yayınlandı.


Araştırmacılar, aşırı nefes darlığı, bilişsel işlev bozukluğu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin düşük olduğunu bildiren hastalara odaklandı. Toplamda 536 kişi çalışmaya dahil edildi ve %13'ü ilk COVID-19 enfeksiyonunun ardından hastaneye kaldırıldı ve katılımcıların %32'si sağlık çalışanıydı.


536 hastanın 331'inde (%62) teşhisten altı ay sonra organ hasarı tespit edildi. Bu hastalara altı ay sonra Perpectrum's CoverScan adı verilen 40 dakikalık çok organlı MRI taraması teklif edildi.


“Bazı hastalar çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kaldı.”


Bulgular, uzun süreli COVID'li hastaların %29'unda, 6 - 12 ayda kalıcı semptomlar ve azalmış fonksiyon ile çoklu organ bozukluğu olduğunu doğruladı. Ayrıca, uzun süreli Covid hastalarının %59'unda ilk tanıdan 12 ay sonra bir organ hasarı görüldü. Kıdemli yazar Profesör Amitava Banerjee (UCL Sağlık Bilişimi Enstitüsü’nden) şunları söyledi: “Semptomlar 6 veya 12 ayda yaygındı, cinsiyet ve yaş bu organ bozukluğu ile ilişkiliydi. Özellikle sağlık çalışanlarında yaşam kalitesi ve işten izin alma süresi üzerindeki etki, bireyler, sağlık sistemleri ve ekonomiler için büyük bir endişe kaynağıdır. Çalışmamızdaki birçok sağlık çalışanının önceden bir hastalığı yoktu, ancak 172 katılımcıdan 19'u, ortalama 180 gün içinde takipte ve iş dışındayken hala semptomatikti.”


Araştırmacılar, uzun Covid alt tiplerini net bir şekilde tanımlamak için semptomlar, kan incelemeleri veya MRI ile kanıt bulamadıklarından uzun COVID'in altında yatan mekanizmaların belirsiz kaldığını yorumladılar. Gelecekteki araştırmaların semptomlar, çoklu organ bozukluğu ve işlev arasındaki ilişkileri daha büyük kohortlarda dikkate alması gerektiğini özetlediler.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: COVID-19