Alman Komisyonu İlk Üç Aylık Dönemde Kürtajın Yasallaştırılacağını Söylüyor

  • 18/04/2024

Alman Komisyonu İlk Üç Aylık Dönemde Kürtajın Yasallaştırılacağını Söylüyor

Hükümet tarafından atanan bir uzman komisyonu, Almanya'ya hamileliğin ilk 12 hafta içinde sonlandırılmasını yasallaştırma çağrısında bulundu.


Pek çok kişiye sürpriz gelebilir ama aslında kürtaj Batı Avrupa ülkelerinde genel olarak yasa dışı. Ancak muafiyetler de var. Örneğin bir kadın, önceden resmi tıbbi muayeneye tabi tutulmuşsa, hamileliğini ilk 12 hafta içinde sonlandırmayı tercih ettiği için cezalandırılmıyor. Diğer istisnalar arasında tecavüz veya kadının hayatının tehlikede olduğu durumlar yer alıyor. Başka bir deyişle, kürtaj teoride yasa dışı olsa da genellikle dava edilmiyor.


Bazı durumlarda doktorlara veya kliniklere karşı suçlamalarda bulunuluyor ve kadınlar bazen polis tarafından sorgulanıyor, bu da travmatik olabiliyor. Bu yasal belirsizliğin sonucu olarak bazı klinikler ve doktorlar ya bu hizmeti web sitelerinde duyurmuyor ya da kovuşturma korkusuyla kürtaj yapmayı reddediyor. Bazı kadınlar, özellikle kırsal bölgelerde fesih hükümlerinin düzensiz veya bulunmasının zor olabileceğini bildirmekte. Liberalleşme kampanyacıları, tüm bunların kürtajla ilgili damgalamayı artırdığını ve zaten zor olan durumu kadınlar için gereksiz derecede stresli hale getirdiğini söylüyor.


Kadınlar kürtaj masraflarını da özel olarak ödemek zorunda. İşlem, Almanya'da herkesin ödemek zorunda olduğu pahalı zorunlu sağlık sigortasının sağladığı sağlık hizmetlerine dahil değil.


Karışıklığı gidermek için, bir yıl önce Almanya'nın solcu hükümeti, sistemin nasıl düzeltileceğine dair önerilerde bulunmak üzere bilimsel uzmanlardan oluşan bağımsız bir komisyon kurdu. Pazartesi günü, kürtaja ilk 12 hafta içinde izin verilmesini öneren 628 sayfalık raporlarını yayınladılar. Komisyona başkanlık eden avukat Liane Wörner Berlin'de erken aşamadaki kürtajın yasa dışı tutulmasının anayasa, insan hakları ve Avrupa hukuku göz önüne alındığında "artık savunulamaz" olduğunu söyledi.


Hükümet, uzman komisyonunun tavsiyelerine uymak zorunda değil ve şu ana kadar bakanlar görüşlerini paylaşma konusunda çekimser davrandılar. Ancak muhalif muhafazakarlar geri adım atmıyor ve yasanın değişmesi halinde konuyu anayasa mahkemesine götürmekle tehdit ediyor. Bavyeralı muhafazakar CSU partisi, komisyonu siyasi önyargılı olmakla suçladı ve komisyonun sadece hükümetin istediği sonucu verdiğini söyledi.


Şu ana kadar Almanya, Polonya ve ABD gibi birçok ülkede görülen kürtaj haklarının sol-sağ yönünde hararetli bir şekilde siyasallaştırılmasından büyük ölçüde kaçınmayı başardı. Hafta sonu Münih'te her iki taraftan da protestolar oldu.


Gelecek yıl ulusal parlamento seçimleri yapılacak. Bu, konuyla ilgili karmaşıklıklar göz önüne alındığında, kürtaj yasasını değiştirmek için yeterli zamanın olmayacağı anlamına geliyor; ancak bu konuda tartışmak, konuyu siyasallaştırmak ve bir kültür savaşını ateşlemek için kesinlikle yeterli zaman olacak.


Kaynak: https://www.bbc.com/news/health


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM