Yeni Tedavilerin Tasarlanmasına Yardımcı Olabilecek Glioblastoma Multiforme Keşfi

  • 10/05/2022

Yeni Tedavilerin Tasarlanmasına Yardımcı Olabilecek Glioblastoma Multiforme Keşfi

Surrey Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yürütülen yedi yıllık bir araştırma projesi, yetişkinlerde yaygın ve ölümcül bir beyin kanseri türü olan Glioblastoma Multiforme (GMB) için yeni tedavilerin önünü açabilir. Surrey Üniversitesi ekibi, kısa bir amino asit zinciri olan HTL-001 peptidinin, Hox genleri adı verilen Glioblastoma Multiforme'nin büyümesinde araç olan bir gen ailesinin işlevini inhibe etmek için etkili bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti. Bu buluş, yıkıcı hastalıkla mücadele için yeni tedavi seçeneklerine öncülük edebilir. Çalışma, Surrey Üniversitesi'nde bir başlangıç ​​şirketi olan HOX Therapeutics ile işbirliği içinde yürütüldü ve ayrıca Leeds ve Texas Üniversitelerinden araştırmacıları da içeriyordu.


Glioblastoma Multiforme, yetişkinler arasında primer malign beyin tümörünün en belirgin şekli olan, hızla büyüyen bir beyin ve omurilik tümör türüdür. GBM'nin beyin, omurga veya merkezi sinir sistemi dışında gelişmesi son derece nadirdir. Araştırmalar, Glioblastoma Multiforme'un dünyanın birçok bölgesinde daha yaygın hale geldiğini, durumun 100.000 kişide 0.59 ila beş arasında değiştiğini gösteriyor. GBM erkeklerde, kadınlardan daha yaygındır ve medyan tanı yaşı 64'tür. Ayrıca, hastalığın hayatta kalma oranı zayıftır, tanıdan sonraki ilk yılda sadece %40'lık hayatta kalma şansı, ikinci yılda %17'ye düşer.


Hox genleri genellikle beyin dokusunun sağlıklı büyümesini sağlamak için gereklidir ve tipik olarak büyüyen embriyodaki güçlü aktivite nedeniyle doğumdan sonra baskılanır. Bununla birlikte, Hox genleri tekrar açılırsa, aktiviteleri kanser gelişimini tetikleyebilir ve Hox gen düzensizliği, Glioblastoma Multiforme'de iyi belgelenmiş bir faktördür.


Araştırmacılar, çalışmalarında HTL-001 peptidinin performansını değerlendirmek için hücre ve hayvan modellerini kullandılar. Araştırma, peptidin GBM gelişimini etkili bir şekilde yerleştirdiğini veya durdurduğunu gösterdi ve bu durum için gelecekteki bir tedavi seçeneği olarak umut verici potansiyelini vurguladı. Çalışmada kullanılan HTL-001 peptidi, güvenlik endişeleri açısından analiz edilmişti, böylece şu anda Glioblastoma Multiforme ve diğer kanserlerde düşünülmekte olan insan denemeleri için uygunluk gösteriyor.


Surrey Üniversitesi'nde Tıbbi Onkoloji Profesörü ve proje lideri Hardev Pandha şunları söyledi: “Glioblastoma Multiforme'den muzdarip insanlar beş yıllık bir süre boyunca %5'lik bir hayatta kalma oranına sahipler - bu on yıllardır düzelmeyen bir rakam. Henüz sürecin başında olsak da, yedi yıllık projemiz, GBM ve diğer kanserlerin büyümesiyle ilişkili olan ve hedef olarak anlaşılması zor olduğu kanıtlanan Hox gen düzensizliğine bir çözüm bulmak için bir umut ışığı sunuyor.”

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM