Cerrahi Robot Bağımsız Olarak Kalp İçinde Gezebiliyor

  • 07/05/2019

Cerrahi Robot Bağımsız Olarak Kalp İçinde Gezebiliyor

Transkateter kalp ameliyatları, özellikle zayıf kapakçıkların onarımı için artık birçok hastanede uygulanıyor. Ancak bu prosedür, dar damar sisteminin içinden geçerek kalbin içindeki kapak bölgesine gitmenin zorluğu bakımından çok kolay değil. Ayrıca kılavuz tellerin ve kateterlerin damarların içinden itilmesi, floroskopik görüntüleme gerektiriyor; dolayısıyla hastalar ve hekimler X ışını radyasyonuna maruz kalıyor.


Tüm bu sıkıntıların önüne geçmek için yakın zamanda Boston Çocuk Hastanesi'nden doktor ve mühendisler, kendi başına hareket edebilen ve herhangi bir X-ışını kullanmadan kalp kapakçığının olduğu bölgeye kateteri yönlendirebilen bir robot geliştirdiler.


Robot, optik bir dokunma sensörüne, kameraya ve ucunda ışık bulunan özel bir katetere sahip. Kameradan ve dokunma sensöründen gelen veriler, bir bilgisayar sisteminde, kateterin nerede olduğunu anlamak için daha önceden elde edilmiş kalp görüntülemeleriyle birleştiriliyor.


Robot, kateteri ileri doğru iterken, doğru seyirde olduğundan emin olmak için “duvar takip” algoritmaları kullanıyor. Kateter sensörlerini kullanan bilgisayar, kanı, kalp duvarını ve diğer anatomik parçaları ayırt etme konusunda oldukça başarılı.


Yapılan denemelerde robotun navigasyon yeteneğinin, manuel ve joystick tabanlı navigasyon sistemleri kullanan yetenekli cerrahlarla eşdeğer olduğu görüldü. Dahası, kateter bazlı robotların rutin kalp taramlarını dahi gerçekleştirebilme ve cerrahların anatomik olarak erişmelerinin zor olduğu bölgelerde onlara yardımcı olma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Kaynak: www.medgadget.com