Epstein-Barr Virüsü Aşısı için Klinik Deney

  • 16/05/2022

Epstein-Barr Virüsü Aşısı için Klinik Deney

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIH), bir Epstein-Barr virüsü (EBV) aşısını değerlendirmek için erken aşama bir klinik deney gerçekleştirdiğini duyurdu. Faz 1 çalışması, on yılı aşkın bir süredir Epstein-Barr virüsü için araştırma amaçlı bir aşıyı inceleyen yalnızca iki çalışmadan biri ve bu çalışma, Maryland, Bethesda'daki NIH Klinik Merkezinde yürütülecek. EBV, enfeksiyöz mononükleozun önde gelen nedeni ve bir dizi kanser ve otoimmün hastalığa atfedilebilir.


Epstein-Barr virüsü, insanlar arasında en yaygın virüslerden biridir ve herpes virüs ailesinin bir parçasıdır. EBV, başta tükürük olmak üzere vücut sıvıları yoluyla bulaşır. Veriler, ABD'de yılda yaklaşık 125.000 yeni enfeksiyöz mononükleoz vakası olduğunu ve insanların yaklaşık %10'unun altı ay veya daha uzun süren yorgunluk geliştirdiğini gösteriyor. Ek olarak, Epstein-Barr virüsü ile enfekte olan kişilerin %1'i hepatit, nörolojik problemler veya ciddi kan anormallikleri gibi komplikasyonlar geliştirmeye devam ediyor. Bu durum aynı zamanda mide ve nazofaringeal kanserler ve Hodgkin ve Burkitt lenfomaları da dahil olmak üzere çok sayıda malignite ile bağlantılıdır. Ayrıca EBV'nin sistemik lupus eritematozus ve multipl skleroz dahil olmak üzere otoimmün hastalıkları tetikler.


NIAID Direktörü Anthony S. Fauci, şu yorumu yaptı: “Epstein-Barr virüsü ile enfeksiyonun şiddetini önleyebilecek veya şiddetini azaltabilecek bir aşı, bulaşıcı mononükleoz insidansını azaltabilir.”


Aşı denemesi, NIAID'in Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarı'ndan MD, Jessica Durkee-Shock tarafından yönetilecek ve saponin bazlı Matrix-M adjuvanlı EBV için araştırma aşamasındaki bir gp350-Ferritin nanoparçacık aşısının güvenliğini ve performansını analiz edecek. Bu yeni aşıya Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarı ve NIAID'nin Aşı Araştırma Merkezi arasındaki işbirliği ile öncülük edildi. Biyoteknoloji Novavax, aşıdaki Matrix-M adjuvanını tasarladı.


Yeni EBV aşısı, virüsün yüzeyinde bulunan glikoprotein gp350'yi ve virüsün bulaştığı hücreleri hedef alarak çalışıyor ve aynı zamanda virüsle doğal olarak enfekte olmuş kişilerin kanındaki antikorları nötralize etmek için birincil hedeftir.


Aşı platformu ferritin, tüm canlı türlerinin hücrelerinde bulunan doğal bir demir depolama proteinidir ve yüzeyinde yoğun bir dizilimde hedeflenen virüsten gelen proteinleri etkin bir şekilde gösterebildiği için umut vericidir. Aşının adjuvanı, aşı tarafından oluşturulan bağışıklık tepkisini optimize etmek için kullanılır.


Araştırma, 18 ila 29 yaşları arasında 40 sağlıklı gönüllüyü içerecek, katılımcıların yaklaşık %50'sinde önceden Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu geçmişi mevcut ve diğerlerinde EBV kanıtı yok. Bireylere üst kol kasına bir dizi 50 mikrogram EBV aşısı enjeksiyonu yapılacak ve her dozdan sonra 30 ila 60 dakikalık gözlem yapılacak. Çalışmanın en az dört yıl sürmesi bekleniyor.

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM