Yeni Filtre Dolaşan Tümör Hücrelerini İzole Ediyor

  • 05/07/2021

Yeni Filtre Dolaşan Tümör Hücrelerini İzole Ediyor

Japonya'daki Kumamoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dolaşan tümör hücrelerini 1 mL kadar az hasta kanından izole edebilen ucuz ve kullanışlı bir filtre tasarladılar. Son derece hassas olan filtre, 1 mL kanda en az beş tümör hücresi içeren numunelerde başarılı bir şekilde çalışabiliyor ve önceden var olan belirli hücre yakalama teknolojilerinin aksine pahalı ekipman veya reaktifler gerektirmiyor. Filtrenin, klinisyenlerin kanseri erken teşhis etmelerine yardımcı olabilecek teşhis teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.


Dolaşan tümör hücreleri, bir tümörden ayrılan ve kan dolaşımında dolaşan hücrelerdir. Kanser metastazı için bir vektörü temsil etmelerine rağmen, dolaşımdaki tümör hücreleri, klinisyenlere erken kanser teşhisinde yardımcı olma konusunda muazzam bir potansiyele sahip, büyük ölçüde kullanılmayan bir tanı kaynağıdır. Hücreler bir hastanın kanından başarılı bir şekilde izole edilebilirse, kanserin mevcut olduğuna dair erken bir uyarı işaretinin yanı sıra sadece küçük bir kan örneği gerektiren minimal invaziv bir teşhis belirteci sağlayabilirler.


Bununla birlikte, tipik olarak sadece çok düşük konsantrasyonlarda mevcut olduklarından, hücreleri izole etmek yapmaktan daha kolay. Bir mililitre kanda dolaşan tümör hücrelerinin yalnızca birkaçı olabiliyor, oysa beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayısı kolayca milyarları bulabiliyor. Bu durum samanlıkta iğne aramaktan kat kat zor.


Buna rağmen, araştırmacılar, dolaşımdaki tümör hücrelerini tam kan örneklerinden ayırabilen teknolojiler geliştirmede bazı ilerlemeler kaydettiler. Bununla birlikte, bu tür bir teknoloji hantal veya pahalı olabilir ve kullanımını sınırlayan pahalı reaktiflere dayanabilir. Bu en son teknoloji, nükleik asit aptamerleri ve nispeten ucuz bir filtre yapmak için normal kan hücrelerinin içinden akmasına izin veren benzersiz bir tasarım kullanıyor.


Yeni filtre, içinden kan pompalandığında üç boyutlu olarak deforme oluyor ve kan hücrelerinin akmasına izin veren küçük yarıkların açılmasını sağlıyor. Bununla birlikte, bu etki bazen kasıtlı hücre kümelenmesine neden oluyor ve dolaşımdaki tümör hücrelerinin filtre yüzeyinde bulunan nükleik asit aptamerleri ile temas etmesine izin vererek bağlanma ve yakalama ile sonuçlanıyor. Yeni cihaz, önceden var olan tümör hücresi izolasyon teknolojilerine kıyasla etkileyici bir hassasiyet gösterdi.


Araştırmaya katılan bir araştırmacı olan Yuta Nakashima, “Bu çalışma, mikro filtre cihazımızın kandaki eser miktardaki kanser hücrelerini doğru bir şekilde tespit edebildiğini gösteriyor. Bu yöntemin, CT ve PET taramaları gibi görüntüleme ile tespit edilemeyen kanserlerin erken teşhisi, ameliyat sonrası takip, nüks izleme ve kişiye özel tedaviler dahil olmak üzere kanser teşhisi - tedavisi için benimsenmesini bekliyoruz. Gelecekte, yöntemin pratik ve klinik uygulamasını doğrulamak için kanser hastaları tarafından bağışlanan kan örneklerini kullanmayı planlıyoruz.” dedi.

Kaynak: https://www.medgadget.com/


Kategori: BİLİMSEL GÜNDEM