Omicron Varyantı

  • 02/12/2021

Omicron Varyantı

26 Kasım 2021'de DSÖ, B.1.1.529 varyantını, DSÖ'nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubunun (TAG-VE) tavsiyesi üzerine Omicron adlı bir endişe varyantı olarak belirlemişti. Bu karar, Omicron'un nasıl davrandığını, örneğin ne kadar kolay yayıldığını veya neden olduğu hastalığın ciddiyetini etkileyebilecek çeşitli mutasyonlara sahip olduğuna dair TAG-VE'ye sunulan kanıtlara dayanıyordu. İşte şu anda bilinenlerin bir özeti:


Omicron Hakkında Güncel Bilgiler


Güney Afrika ve dünyadaki araştırmacılar, Omicron'un birçok yönünü daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmaların bulgularını ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edecekler.


Bulaş riski: Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığı (örneğin, kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığı) henüz belli değil. Güney Afrika'nın bu varyanttan etkilenen bölgelerinde testi pozitif çıkan insan sayısı arttı, ancak bunun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürüyor.


Hastalığın şiddeti: Omicron ile enfeksiyonun, Delta dahil diğer varyantlarla enfeksiyonlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı henüz net değil. Ön veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatış oranlarının arttığını gösteriyor, ancak bu, Omicron ile spesifik bir enfeksiyonun bir sonucu olmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir. Şu anda Omicron ile ilişkili semptomların diğer varyantlardan farklı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yok. İlk bildirilen enfeksiyonlar üniversite öğrencileri arasındaydı - daha hafif hastalığa sahip olma eğiliminde olan daha genç bireyler - ancak Omicron varyantının ciddiyet düzeyini anlamak günler ila birkaç hafta arası sürecektir. Dünya çapında baskın olan Delta varyantı da dahil olmak üzere COVID-19'un tüm varyantları, özellikle en savunmasız insanlar için ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir ve bu nedenle önlemler her zaman ciddiye alınmalı.


Önceki SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Etkinliği


Ön kanıtlar, endişe duyulan diğer varyantlara kıyasla Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin arttığını (yani, daha önce COVID-19 olan kişilerin Omicron ile daha kolay yeniden enfekte olabileceğini) düşündürmekte, ancak bilgiler henüz sınırlı.


Aşıların etkinliği: DSÖ, bu varyantın aşılar dahil mevcut karşı önlemlerimiz üzerindeki potansiyel etkisini anlamak için teknik ortaklarla birlikte çalışmakta. Aşılar, dolaşımdaki baskın varyant Delta'ya karşı da dahil olmak üzere, ciddi hastalık ve ölümlerin azaltılmasında kritik olmaya devam etmekte.


Mevcut testlerin etkinliği: Yaygın olarak kullanılan PCR testleri, diğer varyantlarda da gördüğümüz gibi, Omicron enfeksiyonu da dahil olmak üzere enfeksiyonu tespit etmeye devam ediyor. Hızlı antijen tespit testleri de dahil olmak üzere diğer test türleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam etmekte.


Mevcut tedavilerin etkinliği: Kortikosteroidler ve IL6 Reseptör Blokerleri, şiddetli COVID-19 hastalarını yönetmek için hala etkili. Diğer tedaviler, virüsün Omicron varyantındaki bölümlerindeki değişiklikler göz önüne alındığında hala etkili olup olmadıklarını görmek için değerlendirilecek.


Çalışmalar Devam Ediyor


Şu anda DSÖ, Omicron'u daha iyi anlamak için dünya çapında çok sayıda araştırmacıyla koordinasyon halinde. DSÖ, ülkeleri klinik özellikleri ve hasta sonuçlarını hızlı bir şekilde tanımlamak için DSÖ COVID-19 Klinik Veri Platformu aracılığıyla hastanede yatan hasta verilerinin toplanmasına ve paylaşılmasına katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

Kaynak: who.int


Kategori: COVID-19