Gençlerde Obeziteye Bağlı Yetersiz Uyku

  • 28/09/2022

Gençlerde Obeziteye Bağlı Yetersiz Uyku

İspanya Ulusal Kardiyovasküler Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırma, gençlerde uyku eksikliği ile obezite arasında bir bağlantı tespit etti. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2022 yıllık kongresinde sunulan araştırmaya göre, haftada sekiz saatten az uyuyan gençlerin, yeterli uykuya sahip olanlara göre fazla kilolu olma olasılıkları daha yüksek.


Kardiyovasküler Tıp Merkezi'nde eğitim gören bir araştırmacı olan çalışma yazarı Jesús Martínez Gómez, “Çalışmamız çoğu gencin yeterince uyumadığını gösteriyor ve bu, aşırı kilo alımını teşvik eden, potansiyel olarak onların gelecekteki sorunlarına yol açan özelliklerle bağlantılı.” dedi.


Çalışma, İspanya'daki 1.229 ergenlik çağındaki gençten alınan verileri analiz ederek uyku süresi ve obezite arasındaki ilişkiyi inceledi. Her katılımcının yedi gün boyunca giyilebilir bir aktivite takip cihazı kullanılarak uyku süresi ölçüldü, bu her katılımcı için 12, 14 ve 16 yaşlarında üç kez tekrarlandı. Araştırmacılar tarafından sekiz saatlik uyku en uygun miktar olarak kabul edildi. Katılımcılar çok kısa uyuyanlar (yedi saatten az), kısa uyuyanlar (yedi ile sekiz saat arası) ve ideal uykusunu alanlar (sekiz saat ve üzeri) olarak kategorize edildi. Katılımcılar eşit sayıda kız ve erkekten oluşuyordu.


Gençlerde obezite düzeyi, katılımcının vücut kitle indeksine göre belirlendi. Araştırmacılar ayrıca her katılımcı için negatif (daha sağlıklı) ve pozitif (sağlıksız) arasında değişen sürekli bir metabolik sendrom puanı hesapladı. Bu skorlar her katılımcının bel çevresi, kan basıncı, kan şekeri ve lipid düzeyleri dikkate alınarak değerlendirildi.


Katılımcıların sadece %34'ü 12 yaşında en az sekiz saat uyudu, bu oran 14 yaşında %23'e ve 16 yaşında %19'a düştü, ayrıca erkekler tipik olarak daha az uyuyordu. En çok uyuyan gençlerin aynı zamanda daha kaliteli uyku yaşadıkları, yani gece daha az uyandıkları bulundu. Obezite 12 yaşındakilerin %27'sinde, 14 yaşındakilerin %24'ünde ve 16 yaşındakilerin %21'inde yaygındı. Çok kısa uyuyanlar kategorisindeki 12 yaşındakilerin obez olma olasılığı, ideal uykuya sahip olanlara göre %21 daha fazla bulunurken, 14 yaşındaki çok kısa uyuyanların aşırı kilolu veya obez olma olasılığı %71 daha fazla bulundu. Katılımcılar, 12 ve 14 yaşındaki optimal uyuyanlara kıyasla, sırasıyla %19 ve %29 daha fazla kilolu veya obez olan kısa uyuyanlar olarak kabul edildi.


Gómez, “Yetersiz uyku ve olumsuz sağlık arasındaki bağlantılar, enerji alımından ve fiziksel aktivite düzeylerinden bağımsızdı ve bu da uykunun kendisinin önemli olduğunu gösteriyor.” diye ekledi. Gómez ayrıca, gençlerde obezite ile mücadele için yetkililer tarafından daha fazla şey yapılması gerektiğini de öne sürdü: “Aşırı kilo ve metabolik sendrom nihayetinde kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilidir, bu da okullardaki sağlığı geliştirme programlarının iyi uyku alışkanlıkları öğretmesi gerektiğini düşündürüyor. Ebeveynler, akşamları tutarlı bir yatma vaktine sahip olarak ve ekran başında geçirilen zamanı sınırlayarak iyi bir örnek oluşturabilirler. Bu küresel sağlık sorununun üstesinden gelmek için kamu politikalarına da ihtiyaç var.”

Kaynak: healtheuropa.eu


Kategori: SEKTÖREL GÜNDEM